I HAVE BEEN IN IN DUTCH

Translation of I Have Been In in Dutch

S Synonyms

Results: 407, Time: 0.0553

Examples of using I Have Been In in a sentence and their translations

I have been in that massage room.
Ik ben in die massagekamer geweest.
I have been in his presence.
Ik ben in zijn aanwezigheid geweest.
I have been in touch with compunetserve.
Ik heb contact gehad met compunetserve.
I have been in venice.
Ik ben in venetië geweest.

I have been in there for years.
Ik heb daar jaren gezeten.
Briggs got away, and i have been in this wheelchair ever since.
Briggs ontsnapte... en ik zat in deze rolstoel sindsdien.
I have been in contact with jack bauer.- What?
Ik sta in contact met jack bauer.
I have been in jumanji.
Ik ben in jumanji geweest.
I have been in taxis and cop cars.
Ik zat in taxi's and politie auto's.
I have been in touch with fred.
Ik heb contact gehad met fred.
I have been in scarier combat zones than this town.
Ik was in engere gevechtszones dan deze stad.
I have been in the car and said.
Ik zat in de auto en zei.
I have been in contact with jack bauer.
Waarmee? ik sta in contact met jack bauer.
I have been in the world.- oh.
Ik ben in de wereld geweest.
I have been in contact with some youth organizations.
Ik heb contact gehad met wat jeugdorganisaties.
I have been in your freezer.
Ik heb je diepvriezer geopend.
I have been in a car full of chicks.
Ik zit in een wagen vol onnozele kippen.
I have been in the loony bin.
Ik was in het gekkenhuis.
I have been in prison.
Ik zat in de gevangenis.
I have been in this fight since i was 6 years old.
Ik ben in deze strijd sinds ik 6 jaar oud was.
I have been in a rut-- same types of women, same conversations.
Ik zit in een sleur... zelfde type vrouwen, zelfde gesprekken.
I have been in contact with one of my cos on the inside.
Ik heb contact gehad met een cipier daarbinnen.
I have been in SHU.
Ik zat in de isoleer.
I have been in florida.
Ik ben in florida geweest.
I have been in boston.
Ik was in boston.
I have been in miami.
Ik ben in miami geweest.
I have been in the cabinet; i have met with the legislative leaders.
Ik zat in de regering waarbij ik leidinggevende mensen heb ontmoet.
I have been in I.C. for the last two days.
Ik was in I.C. gedurende de laatste twee dagen.
I have been in touch with the guatemalan authorities. yeah.
Ik heb contact gehad met de autoriteiten van guatemala.
I have been in a horror movie that never ends and keeps spawning sequels.
Ik zit in een horrorfilm die niet eindigt en vele vervolgen heeft.

Results: 407, Time: 0.0553

Word by word translation


have
- hebben zijn moet al er
been
- is worden zijn geweest zitten er
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More