I HAVE GOT NO IN DUTCH

Translation of I Have Got No in Dutch

S Synonyms

Results: 390, Time: 0.0763

Examples of using I Have Got No in a sentence and their translations

So i have got no money.
Dus ik heb geen geld.
I have got no place to go.
Ik kan nergens naar toe gaan.
I have got no choice.
Ik heb geen keus.
I have got no idea of love.
Ik heb geen idee van liefde.

They scream, i have got no peace.
Ik krijg geen rust door hun gegil.
I have got no place to go.
Ik kan nergens naartoe.
I have got no time.
Ik heb geen tijd.
I have got no place to go.
Ik kan nergens heen.
I have got no help here!
Ik krijg geen hulp.
I have got no place else to go.
Ik kan nergens anders heen.
Take it easy, will you, lad, i have got no chance here.
Rij eens wat rustiger wil je, ik krijg geen kans.
I have got no idea what you're saying, darling.
Ik heb geen idee wat je zegt, lieverd.
I have got no job, no brother, no girlfriend, no future.
Ik heb geen broer, geen werk, geen vriendin, geen toekomst.
I have got no game.
Ik heb geen spel.
No. i have got no other.
Nee, ik heb geen andere.
I have got no pulse, she's gone into a-cistallic.
Ik heb geen pols. ze is in shock gegaan.
I have got no wife, no kids.
Ik heb geen vrouw, geen kinderen.
I have got no waist.
Ik heb geen taille.
Lieutenant, i have got no contact.
Luitenant, ik heb geen contact.
I have got no more piss.
Ik heb geen urine meer.
I have got no hot water.
Ik heb geen heet water.
But i have got no choice.
Maar ik heb geen keus.
I have got no skills, no education.
Ik heb geen vaardigheden, geen opleiding.
I have got no luggage.
Ik heb geen bagage.
I have got no idea how this can be happening to me.
Ik heb geen idee hoe dit met mij kan gebeuren.
Just that he sent me a ticket. i have got no expectations.
Alleen dat hij me een ticket stuurde, ik heb geen verwachtingen.
I have got no job. i have got no money.
Ik heb geen baan, ik heb geen geld.
Sir, i have got no way to prove that you smashed up the bathroom.
M'neer, IK heb geen bewijs dat jij de badkamer heb vernield.
I have got no problem with that, mr. wallace.
Daar heb ik geen problemen mee, mr. wallace.
Without her, i have got no reason to testify.
Zonder haar, heb ik geen reden om te getuigen.

Results: 390, Time: 0.0763

Word by word translation


have
- hebben zijn moet al er
got
- heb moet kreeg werd kwam
no
- geen nee niet
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More