I HAVE SEEN YOU IN DUTCH

Translation of I Have Seen You in Dutch

S Synonyms

Results: 408, Time: 0.0625

Examples of using I Have Seen You in a sentence and their translations

I have seen you cry in your sleep and cried with you.
Ik heb je zien huilen in je slaap, en samen met jou gehuild.
I have seen you come and go!
Ik zag je komen en gaan.
I have seen you shoot.
Ik heb je zien schieten.
I have seen you praying to your god.
Ik heb je zien bidden tot je god.

I have seen you on the telly.
Ik zag je op tv.
Come on. i have seen you walking with girls.
Kom op. ik zag je al met meiden.
I have seen you pitch.
Ik heb je zien gooien.
I have seen you in court.
Ik zag je in de rechtbank.
I have seen you before.
Ik heb je al eens gezien.
Yeah, i have seen you with him.
Ja, ik zag je al samen met hem.
I have seen you in my dreams from the prison camps.
Ik zag je in mijn dromen vanuit de gevangenis kampen.
I have seen you around.
Ik zag je al eens.
I have seen you around.
Ik heb je al eens gezien.
Oh yeah, i have seen you.
I have seen you speak.
Ik heb je zien spreken.
I have seen you.
Ik heb je gezien.
I have seen you doing laps at the y, too.
Ik zag je rondjes doen bij het y ook.
I have seen you looking at the church bell.
Ik zag je al naar de kerkklok kijken.
Yeah, i have seen you before at the penny.
Ik heb je al eens gezien in the penny.
And i have seen you puke in your purse when you're drunk.
En ik heb je zien kotsen in je tas toen je dronken was.
Because i have seen you.
I have seen you around here too.
En ik zie je hier vaker.
I have seen you.
Dat ik je gezien heb.
I have seen you in my dreams.
Ik heb je gezien in mijn dromen.
We haven't met formally, but i have seen you in town.
We kennen elkaar nog niet, maar ik zag je al in het dorp.
I have seen you operate.
Ik heb je zien opereren.
I have seen you before.
Ik zag je eerder.
How long has it been since i have seen you, man?
Hoe lang is het geleden sinds ik je heb gezien, man?
I have seen you looking at me.
Ik heb je zien kijken naar mij.
I have seen you do it on TV.
Ik zag je het op tv doen.

Results: 408, Time: 0.0625

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More