I KNOW WHERE IN DUTCH

Translation of I know where in Dutch

Results: 2914, Time: 0.0668

Examples of using I know where in a sentence and their translations

I know where we're not.
Wel waar we niet zijn.
But I know where he is now.
Maar wel waar hij nu is.
I know where we can get the money from.
Ik weet hoe we aan het geld kunnen komen.
I know where it is.
Great. I know where this is goin.
Geweldig, ik weet hoe dit gaat aflopen.
But I know where he left his radio.
Maar wel waar zijn radio ligt. Sssjoelbak.
I know where you can get it, though, if you're that desperate.
Wel waar je hem kan krijgen als je radeloos bent.
How should I know where he is?
Hoe moet ik weten waar hij is?
I know where you're at, Jake.
Ik weet hoe je je voelt, Jake.
I know where Mia tipped up after that festival.
Ik weet waarheen Mia verhuisde na dat festival.
No, I know where the truck is going.
Nee, ik weet waarheen de truck gaat.
I know where you got it.
Ik weet hoe je eraan gekomen bent.
I know where she was going.
Ik wist waar ze heen ging.
Can I know where the lady's going tonight?
Mag ik weten waar de dame vanavond heen gaat?
But I know where it ends.
Maar wel waar het eindigt.
If I know where he is, I don't have to keep asking.
Als ik wist waar hij was, hoefde ik het niet steeds te vragen.
I know where you got that five dollars!
Ik weet hoe je aan dat geld komt!
I know where Cholo's going.
Ik weet waarheen Cholo gaat.
Might I know where you have been all this time?
Mag ik weten waar je al die tijd geweest bent?
I know where he will be on Thursday night.
Wel waar hij donderdagnacht is.
How should I know where the money comes from?
Hoe moet ik weten waar het geld vandaan komt?
I don't know who he is. But I know where he is.
Ik weet niet wie hij is, maar wel waar hij is.
And I know where I'm going.
En ik weet waarheen ik ga.
I know where that is.
Ik weet hoe dat zit.
I don't know what it is, but I know where it came from.
Ik weet niet wat het is, maar wel waar het vandaan komt.
I know where we can go.
Ik weet waarheen we kunnen.
I know where you stand on this, Commander.
Ik weet hoe u er over denkt, Overste.
So, how could I know where he is?
Hoe kan ik weten waar hij is?
Why should I know where Sebastian Farquaharson is?
Waarom zou ik weten waar Sebastian Farquaharson is?
I don't know where she lives, but I know where she works.
Ik weet niet waar ze woont, maar wel waar ze werkt.

Results: 2914, Time: 0.0668