I KNOW YOU KNOW IN DUTCH

Translation of I know you know in Dutch

Results: 221, Time: 0.0234

Examples of using I know you know in a sentence and their translations

I know you know where they're hiding.
Ik weet dat je weet waar ze zijn ondergedoken.
I know you know who the shooters are!
Ik weet dat je weet wie de schutters zijn!
As hard as it is, i know you know that.
Hoe moeilijk het ook is ik weet dat je er zeker van bent.
Even though i know you know it by heart.
Terwijl ik weet dat je zonder kunt.
I know you know what I'm talking about.
Ik weet dat je weet wat ik bedoel.
I know you know what I'm saying!
Ik weet dat je me kan verstaan!
I know you know what I'm doing.
Ik weet dat je weet wat ik doe.
I know you know the supposed contradictions between being and not being.
Ik weet dat je... de veronderstelde tegenstellingen tussen zijn en niet zijn kent.
I know you know what this is.
Ik weet dat je weet wat dit is.
I know you know how to do the electric slide.
Ik weet dat je de electric slide kan doen.
I know you know what it can do.
Ik weet dat je weet wat het kan doen.
I know you know about the liver.
Ik weet dat je het van de lever weet.
I know you know where he is, valentin.
Ik weet dat je weet waar hij is, valentin.
I know you know how.
Ik weet dat je het kunt.
I know you know what toilet paper is.
Ik weet dat je weet wat toiletpapier is.
I know you know about frank gallo.
Ik weet dat je van frank gallo af weet.
I know you know why we left.
Ik weet dat je weet waarom we vertrokken.
I know you know who she is.
Ik weet dat je weet wie ze is.
I know you know that.
Ik weet dat je dat ook denkt.
Yes, i know you know about them.
Ja, ik weet dat je van hun afweet.
I know you know who i am.
Ik weet dat je weet wie ik ben.
I know you know how to fight.
Ik weet dat je kan vechten.
I know you know what happened to carl.
Ik weet dat je weet wat er met carl is gebeurd.
I know you know something's wrong.
Ik weet dat je weet dat er iets verkeerd is.
I know you know this one!
Ik weet dat je deze kent!
I know you know important things.
Ik weet dat je belangrijke info hebt.
Well, i know you know.
Nou, ik weet dat je weet.
I know you know those kinds of people.
Ik weet dat je zulke mensen kent.
I know you know what I'm talkin' about.
Ik weet dat je weet waar ik het over heb.
I know you know what happened.
Ik weet dat je weet wat er is gebeurd.

Results: 221, Time: 0.0234

Word by word translation


know
- weet kent ken snap idee
you
- je jij jou jullie jouw
know
- weet kent ken snap idee
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More