I LOVE YOU MORE IN DUTCH

Translation of I love you more in Dutch

Results: 217, Time: 0.0384

ik hou meer van je ik houd meer van je

Examples of using I love you more in a sentence and their translations

I love you more than you can imagine.
Ik hou meer van je dan je je kan voorstellen.
I love you more than the whole world.
Ik hou meer van je dan de hele wereld.
Sam, i love you more than anything in the whole world, sam.
Sam, ik houd meer van je dan alles op de wereld, sam.
I love you more than any man on earth.
Ik hou meer van je dan van eender welke man op aarde.
I love you more than ever!
Ik houd meer van je dan ooit!
I love you more... better than before.
Ik houd meer van je, beter, dan vroeger.
I love you more than you know.
Ik hou meer van je, dan je weet.
I love you more than any girl i have ever known.
Ik hou meer van je dan elk meisje dat ik ooit gekend heb.
I love you more than any gold in spain.
Ik hou meer van je dan al het goud in spanje.
I love you more than heaven itself.
Ik hou meer van je dan de hemel zelf.
Hi, mom. i love you more than.
Hoi mam, ik hou meer van je dan.
I love you more than infinity times infinity.
Ik hou meer van je dan oneindig keer oneindig.
I love you more.
Ik hou meer van je.
My dearest maid marion i love you more than spring flowers.
Mijn liefste maagd marion. ik hou meer van je dan van lente bloemen.
I love you more than kittens!
Ik hou meer van je dan poesjes.!
I love you more than roses!
Ik hou meer van je dan rozen!
I love you more than cotton-candy!
Ik hou meer van je dan stoep-krijt!
And i love you more than my own life.
En ik hou meer van je dan van mijn eigen leven.
I love you more than.
Ik hou meer van je dan.
I love you more than you can ever know.
Ik hou meer van je dan je ooit zal kunnen weten.
I love you more than my life.
Ik hou meer van je dan mijn leven.
Do you know that i love you more than i could ever explain?
Weet je dat ik meer van je hou dan ik kan uitleggen?
i love you more than anything else.">I say"i love you more than anything else.
Ik zeg' ik hou van je meer dan iets anders.
You know i love you more than anything, right?
Je weet dat ik meer van je hou dan van wat ook?
Nothing says i love you more than a diamond.
Niets zegt meer ik hou van je dan een diamant.
I love you more than anything in the world.
Ik hou van je meer dan wat ook in deze wereld.
You know i love you more than anything.
Je weet dat ik meer van je hou dan alles anders.
I love you more than anyone i have ever loved in my whole life.
Ik hou van je meer dan van wie ook in mijn hele leven.
You know i love you i love you more than anything. yeah sure.
Je weet dat ik van je hou meer dan wat dan ook.
You do know i love you more than anyone else in the world?
Weet je dat ik meer van je hou dan van wie dan ook?

Results: 217, Time: 0.0384

See also


you know i love you more
je weet dat ik meer van je hou
i love you more now
ik nu nog meer van je hou
i love you more when
ik meer van je houd als
love you more when you
meer van je houd als je
will love you more
meer van je zal houden
i love my son more
ik houd meer van mijn zoon ik hield nog meer van mijn zoon
i love my wife more
ik hou meer van mijn vrouw
i love my brother more
ik hou meer van mijn broer
me love you even more
hou ik nog meer van je ik nog meer van je houd me nog meer van je houden
you love your daughter more
je houdt meer van je dochter u van uw dochter houdt , meer
do you love her more
houd je meer van haar
do you love me more
houd jij meer van mij
what i love even more
wat ik nog leuker vind wat ik nog mooier vind
who do you love more
van wie houd je meer , van wie hou je van meer

Word by word translation


love
- hou van liefde graag love vind
you
- je jij jou jullie jouw
more
- nog hoe meer langer er meer eerder
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More