I WILL KILL HIM IN DUTCH

Translation of I Will Kill Him in Dutch

S Synonyms

Results: 398, Time: 0.0585

Examples of using I Will Kill Him in a sentence and their translations

Backwards or i will kill him.
Achteruit of ik vermoord hem.
No! i will kill him first!
Nee, ik dood hem eerst.
I will kill him for you.
Ik vermoord hem voor je.
Move away, or i will kill him!
Weg, of ik maak hem af.

I will kill him when i get out.
Ik vermoord hem als ik hieruit ben.
I will kill him, rob, if you don't.
Ik dood hem, als jij het niet doet.
I will kill him if anything has happened to sebastian.
Ik maak hem af als sebastian iets is overkomen.
Or i will kill him.
Of ik vermoord hem.
I will kill him first.
Ik dood hem eerst.
And i will kill him again.
I will kill him with my bare hands.
Dan vermoord ik hem eigenhandig.
I will kill him, i swear i will kill him.
Ik dood hem. dat zweer ik!
I will kill him in court.
Ik maak hem af in de rechtbank.
Now, or i will kill him and his brother.
Nu of ik vermoord hem en zijn broer.
Move back, or i will kill him!
Ga terug, of ik zal hem doden!
Undo these, i will kill him myself.
Maak dit los. dan vermoord ik hem zelf.
Oh, i will kill him, friend.
Ik zal hem doden.
I will kill him, i will.
Ik dood hem, ik zal.
I will kill him if he comes any nearer.
Ik vermoord hem als hij dichterbij komt.
And i will kill him.
En ik zal hem vermoorden.
I will kill him.
Ik maak hem af.
I will kill him myself.
Dan vermoord ik hem zelf.
I will kill him if he hurts caro or elizabeth.
Ik zal hem vermoorden als hij caro of elizabeth pijn doet.
I will kill him.
No, i will kill him.
Nee, ik zal hem doden.
No, i will kill him.
Nee, ik vermoord hem.
Now open it, or i will kill him.
Maak open anders ik maak hem af.
I will kill him and the hostages.
Ik dood hem en de gijzelaars.
Failing which, i will kill him with my own hands.
En zo niet, dan dood ik hem eigenhandig. met het grootste plezier.
Drop it! drop it or i will kill him!
Laat vallen of ik schiet hem dood.

Results: 398, Time: 0.0585

Word by word translation


will
- zal wil ga dan wel
kill
- vermoorden doden doodt heb vermoord afmaken
him
- hem hij 'm ie
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More