IN PATIENTS WITH HEPATIC IMPAIRMENT IN DUTCH

Translation of In Patients With Hepatic Impairment in Dutch

S Synonyms

Results: 410, Time: 0.0417

bij patiënten met een leverfunctiestoornis (92) bij patiënten met leverinsufficiëntie (70) bij patiënten met een verminderde leverfunctie (38) bij patiënten met een gestoorde leverfunctie (11) bij patiënten met leverfunctiestoornis (7) bij patiënten met leverfunctiestoornissen (4) met patiënten met leverinsufficiëntie (3) bij patiënten met een leverfunctiestoorn (3)

Examples of using In Patients With Hepatic Impairment in a sentence and their translations

Ilaris has not been studied in patients with hepatic impairment.
Ilaris is niet onderzocht bij patiënten met een leverfunctiestoornis.
Reslizumab has not been studied in patients with hepatic impairment.
Reslizumab is niet onderzocht bij patiënten met een leverfunctiestoornis.
Patients with hepatic impairment AVAGLIM is contraindicated in patients with hepatic impairment see section 4.3.
Patiënten met leverinsufficiëntie AVAGLIM is gecontraïndiceerd bij patiënten met leverinsufficiëntie zie rubriek 4.3.
Busulfan has not been studied in patients with hepatic impairment.
Busulfan is niet onderzocht bij patiënten met een verminderde leverfunctie.

No formal studies have been conducted in patients with hepatic impairment see section 4.4.
Er is geen formeel onderzoek uitgevoerd bij patiënten met een leverfunctiestoornis zie rubriek 4.4.
Therefore AVAGLIM should not be used in patients with hepatic impairment see section 4.3.
Daarom moet AVAGLIM niet worden gebruikt bij patiënten met leverinsufficiëntie zie rubriek 4.3.
Roactemra has not been studied in patients with hepatic impairment.
Roactemra is niet onderzocht bij patiënten met een verminderde leverfunctie.
Nimesulide is contra-indicated in patients with hepatic impairment see section 4.3.
Nimesulide is gecontraïndiceerd bij patiënten met een gestoorde leverfunctie zie 4.3.
EVISTA should not be used in patients with hepatic impairment see section 4.3.
EVISTA dient niet te worden gebruikt bij patiënten met leverinsufficiëntie zie sectie 4.3.
Cerdelga has not been studied in patients with hepatic impairment.
Cerdelga werd niet onderzocht bij patiënten met een leverfunctiestoornis.
Therefore, circadin is not recommended for use in patients with hepatic impairment.
Daarom wordt circadin niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met een leverfunctiestoornis.
OPTRUMA should not be used in patients with hepatic impairment see section 4.3.
OPTRUMA dient niet te worden gebruikt bij patiënten met leverinsufficiëntie zie sectie 4.3.
No studies have been conducted in patients with hepatic impairment.
Er zijn geen studies uitgevoerd bij patiënten met een gestoorde leverfunctie.
Trizivir is contra-indicated in patients with hepatic impairment see sections 4.3 and 5.2.
Trizivir is gecontraïndiceerd bij patiënten met een verminderde leverfunctie zie rubrieken 4.3 en 5.2.
Use in patients with hepatic impairment has not been studied.
Gebruik bij patiënten met leverfunctiestoornis is niet bestudeerd.
The pharmacokinetics of ertapenem in patients with hepatic impairment have not been established.
De farmacokinetiek van ertapenem bij patiënten met leverfunctiestoornis is niet vastgesteld.
Experience in patients with hepatic impairment is very limited.
De ervaring met patiënten met leverinsufficiëntie is zeer beperkt.
No dose adjustment is needed in patients with hepatic impairment see section 5.2.
Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met leverinsufficiëntie zie rubriek 5.2.
No studies have been performed in patients with hepatic impairment.
Er zijn geen onderzoeken uitgevoerd bij patiënten met een gestoorde leverfunctie.
Hepatic impairment no formal studies have been conducted in patients with hepatic impairment.
Leverfunctiestoornis er is geen formeel onderzoek uitgevoerd bij patiënten met een leverfunctiestoornis.
Thiotepa has not been studied in patients with hepatic impairment.
Thiotepa is niet onderzocht bij patiënten met een verminderde leverfunctie.
The pharmacokinetics of atripla have not been studied in patients with hepatic impairment.
De farmacokinetiek van atripla is niet onderzocht bij patiënten met een leverfunctiestoornis.
Pegaptanib pharmacokinetics have not been studied in patients with hepatic impairment.
De farmacokinetiek van pegaptanib is niet onderzocht bij patiënten met leverinsufficiëntie.
Therefore dosage adjustment is not necessary in patients with hepatic impairment.
Daarom zijn dosisaanpassingen niet noodzakelijk bij patiënten met leverfunctiestoornissen.
Patients with hepatic impairment use in patients with hepatic impairment has not been studied.
Patiënten met leverfunctiestoornis gebruik bij patiënten met leverfunctiestoornis is niet bestudeerd.
Strimvelis has not been studied in patients with hepatic impairment.
Strimvelis is niet onderzocht bij patiënten met een verminderde leverfunctie.
Thiotepa has not been studied in patients with hepatic impairment.
Thiotepa is niet onderzocht bij patiënten met een gestoorde leverfunctie.
Hepatic impairment experience in patients with hepatic impairment is very limited.
Leverinsufficiëntie de ervaring met patiënten met leverinsufficiëntie is zeer beperkt.
Use in patients with hepatic impairment.
Gebruik bij patiënten met leverfunctiestoornis.
Limited data are available in patients with hepatic impairment.
Er zijn beperkte gegevens beschikbaar bij patiënten met een verminderde leverfunctie.

Results: 410, Time: 0.0417

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "in patients with hepatic impairment"


in hepatically impaired patients

"In patients with hepatic impairment" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More