IN THE MIDDLE OF NOWHERE IN DUTCH

Translation of In The Middle Of Nowhere in Dutch

S Synonyms

Results: 406, Time: 0.0457

Examples of using In The Middle Of Nowhere in a sentence and their translations

This place is in the middle of nowhere, man.
Deze plek ligt in niemandsland, man.
It's in the middle of nowhere.
Het is in het midden van nergens.
In the middle of nowhere it looks like.
In niemandsland, lijkt het wel.
Guy's out here in the middle of nowhere in the middle of the night.
Die gast is hier in niemandsland in het midden van de nacht.

Besides, we're in the middle of nowhere.
Trouwens, we zitten in het midden van nergens.
Yeah, we're in the middle of nowhere.
I was in the middle of nowhere when the trouble started.
Ik was in niemandsland toen de problemen begonnen.
We're in the middle of nowhere.
We zitten in een uithoek.
What are you doing out in the middle of nowhere with him?
Wat doe je in het midden van nergens met hem?
We're in the middle of nowhere.
We zitten in de rimboe.
Unhinges a man who lives in the middle of nowhere on cairn top.
Hij woont in de rimboe op cairn top.
You're in the middle of nowhere.
Je bent in het midden van nergens.
He was out in the middle of nowhere, on his own, like us.
Hij was daar in een uithoek, op zijn eentje, zoals wij.
We are in the middle of nowhere.
We zitten midden in de rimboe.
We're in the middle of nowhere, bobby.
We zitten in niemandsland, bobby.
We're in the middle of nowhere.
We staan in een uithoek.
In the middle of nowhere with a car that won't start.
In het midden van nergens met een auto die niet start.
In the middle of nowhere.
In niemandsland.
I thought an unmarked grave in the middle of nowhere would be safe enough.
Ik dacht dat een ongemarkeerd graf in de rimboe veilig genoeg zou zijn.
Yes, but that's in the middle of nowhere, monsignor.
Dat is midden in de rimboe.
That's in the middle of nowhere.
We're in the middle of nowhere.
We zitten midden in de rimboe.
You left him there. in the middle of nowhere. in the bitter cold.
Dan lieten jullie hem daar in een uithoek, in de vrieskou.
Today, I'm on bus in the middle of nowhere.
Vandaag zit ik in de bus in niemandsland.
We are in the middle of nowhere.
We zitten midden in niemandsland.
Living alone in the middle of nowhere.
Alleen wonend in het midden van nergens.
Stuck up here in the middle of nowhere, using people as lion fodder.
Hier in de rimboe voer je mensen aan de leeuwen.
We're out here in the middle of nowhere.
We zijn hier in de middle of nowhere.
We're in the middle of nowhere.
We staan midden in de rimboe.
Sarah, we're in the middle of nowhere.
Sarah, we zijn in niemandsland.

Results: 406, Time: 0.0457

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "in the middle of nowhere"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More