IN WESTERN EUROPE IN DUTCH

Translation of In Western Europe in Dutch

S Synonyms

Results: 391, Time: 0.0411

in west-europa (313) in west­europa (13) in het westen europa (9) in west europa (7) in westeuropa (6) west-europese (3)

Examples of using In Western Europe in a sentence and their translations

The natural situation for turks in western europe may be dual identity.
De natuurlijke situatie voor turken in west-europa kan misschien een dubbele identiteit zijn.
Powerful producer organisations have been in existence in western europe for over 30 years.
In west-europa bestaan sinds ruim dertig jaar sterke producentenorganisaties.
It is of vital importance to us in western europe.
Het is van vitaal belang voor ons in west­europa.
Countries in western europe, including the netherlands, have an enormous over-capacity in electricity.
Landen in west-europa, waaronder nederland, hebben een enorme overcapaciteit aan elektriciteit.

Head of the biochemical research program in western europe.
Hoofd van het biochemisch onderzoeks- programma in west europa.
Historical development and present situation of student exchange in western europe; 2.
Historische ontwikkeling en huidige toestand rond studentenuitwisseling in west europa 2.
The response in western europe was overwhelming.
De reactie in west-europa was overweldigend.
I was born in western europe.
Ik ben in west-europa geboren.
The market share of hoechst in western europe is, however, far below 25.
Het marktaandeel van hoechst in west-europa ligt echter ver onder 25.
North-south corridor in western europe.
Noord-zuid-corridor in west-europa.
North-south gas corridor in western europe.
Noord-zuid-gascorridor in west-europa.
Road freight has almost trebled in western europe since 1970.
Sinds 1970 is het vrachtvervoer over de weg in west-europa bijna verdriedubbeld.
Ivan schischkin is the chief of KGB in western europe.
Ivan schischkin is de kgb-chef in west-europa.
This is true for most of the large agglomerations in western europe.
Dit geldt voor de meeste grote agglomeraties in west-europa.
The BGR(2) estimates natural gas production in western europe as follows.
De BGR( 2) schat de aardgasproduktie in west-europa als volgt.
The emergence of industrial society in western europe 16th-20th centuries.
De opkomst van de industriële maatschappij in west-europa 16e-20e eeuw.
Thus denmark had the highest petrol prices in western europe hoist, 1982.
Hierdoor kreeg denemarken de hoogste benzineprijzen in west-europa holst, 1982.
Subject: severe smog in western europe.
Betreft: smog-alarm in west-europa.
I'm the most boring man in europe, well, in western europe.
Ik ben de saaiste mens van europa, van west-europa.
Mont blanc, the highest peak in western europe.
De mont blanc is de hoogste bergtop in heel west-europa.
Helping to turn this small country into the biggest ship builders in western europe.
Dit landje werd een van de belangrijkste scheepsbouwnaties van west-europa.
In fact, he feared yugoslav dissidents who exiled in western europe.
Hij was zelfs bang voor de joegoslavische afvalligen die vluchtten naar west-europa.
The most advanced scientific instrument in western europe.
Het meest geavanceerd wetenschappelijk instrument van west-europa.
The formation of national states in western europe" ed.
The formation of national states in western europe" ed.
Also in the alps is lake geneva- the largest freshwaterlake in western europe.
Ook in de alpen ligt het meer van genève- het grootstezoetwatermeer van west-europa.
But its strongest and most dramatic effect was in western europe, where it was most needed.
Maar zijn sterkste en meest dramatische effect was in west-europa, waar het het meest nodig was.
This law is a product of specific circumstances, which are not always well understood in western europe.
Deze wet is een product van specifieke omstandigheden, die niet altijd goed worden begrepen in west-europa.
Estimate of cumulative capacity of nuclear power plants in western europe as compared with forecast for USA, canada and japan
Raming van de gecumuleerde capaciteit van kerncentrales in west­europa in vergelijking met de vooruitzichten voor de VS, canada en

Results: 391, Time: 0.0411

Word by word translation


western
- westerse western westelijke west het westen
europe
- europa europese europa's europees europa-

S Synonyms of "in western europe"


in west europe
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More