INCLINED IN DUTCH

Translation of Inclined in Dutch

S Synonyms

Results: 404, Time: 0.1056

Examples of using Inclined in a sentence and their translations

If you're inclined to dismiss this claim, then fine.
Als u geneigd bent deze eis te verwerpen, goed dan.
China's not inclined to give us gifts.
Dan twee. china wil ons nu niets geven.
And then i might be inclined to help you with your request.
En dan zou ik geneigd zijn u te helpen met uw aanvraag.
I am inclined to believe he may have been poisoned.
Ik ben geneigd te denken dat hij kan vergiftigd zijn.

I would like it to be more than that, but Ian's not inclined.
Ik wil graag meer, maar lan wil niet echt.
Well, i am inclined to agree with you, but.
Ik ben genegen het met je eens te zijn, maar.
Prayers, baptisms and such for anyone inclined to accept the savior.
Gebeden, doopsels en dergelijke voor iedereen die de verlosser wil aanvaarden.
But I'm inclined to appoint you.
Maar ik ben genegen u te benoemen.
Staircases, inclined surfaces and fixed ladders.
Trappen, hellende vlakken en vaste ladders.
People will be inclined to stare, because you are strange.
Mensen zullen geneigd zijn om staren, omdat je vreemd bent.
She's always been inclined towards.
Ze is altijd bereid om.
I'm inclined to think otherwise.
Ik ben geneigd anders te denken.
He's not inclined to put up a fight.
Hij is niet genegen er om te strijden.
I would be more inclined to call them angels.
Ik zou meer geneigd zijn om ze engelen te noemen.
Half the guys if i was so inclined.
De helft van de jongens als ik zo zou zijn.
Not inclined?
Niet genegen?
I would be inclined.
Ik zou genegen zijn.
I'm inclined to think he's innocent.
Ik ben geneigd te denken dat hij onschuldig is.
Right now, I'm inclined to give the benefit of the doubt to family.
Nu ben ik geneigd het voordeel van de twijfel aan familie te geven.
I'm inclined to think you have nothing else to say.
Ik ben geneigd te denken dat je verder niets te zeggen hebt.
If the hard drive is out, I'm inclined to keep it out.
Als de harde schijf uit is, ben ik geneigd hem uit te houden.
Many of us are inclined to say.
Velen van ons zijn geneigd te zeggen.
I'm not inclined to argue.
Ik ben niet geneigd te redetwisten.
You debriefed arkady. You're inclined to believe him.
Jij hebt arkady ondervraagd, je bent geneigd hem te geloven.
But if there was time, i mean, if i was inclined.
Maar als er tijd was, ik bedoel, als ik geneigd was.
I don't know, but she didn't seem too inclined to talk about it.
Geen idee, ze wou er ook niet echt over praten.
The führer is not inclined to idle obsession.
De führer neigt niet tot doelloze obsessie.
And some of them inclined towards others, mutually questioning.
En zij zullen elkander naderen en onder elkander twisten.
I'm back to where i started. and I'm inclined to stay there.
Ik ben terug waar ik ben begonnen, en ik zal daar blijven.
I am not inclined to wait any longer.
Ik ben niet van plan nog langer te wachten.

Results: 404, Time: 0.1056

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More