INSULTS IN DUTCH

Translation of Insults in Dutch

S Synonyms

Results: 396, Time: 0.0746

beledigt (79) beledigingen (98) beledigen (21) beledigd (17) de beledigingen (15) belediging (5) beledigde (4) uitschelden (2)

Examples of using Insults in a sentence and their translations

Insults people.
Beledigt mensen.
The little prick insults the duke he don't eat in this house.
Die kleine schoft beledigt de duke... hij eet niet in dit huis.
And insults to empires require answers.
En beledigingen tegen imperiums verlangen antwoorden.
Your insults are getting increasingly cryptic.
Jouw beledigingen worden steeds cryptischer.

The boy insults my importance.
De jongen beledigt mijn gewichtigheid.
The mocking, the insults, the humiliation.
Het spotten, de beledigingen, de vernedering.
I suppose i must swallow any personal insults i have received.
Ik moet zeker ook de beledigingen slikken die ik kreeg.
Insults or profanities?
Beledigingen of scheldwoorden?
He insults you.
Hij beledigt je.
Those guys in berlin got nothing but insults for churchill.
De jongens in berlijn blijven churchill maar uitschelden.
Insults your mother.- okay, great.
Je moeder beledigen, hè?
The commission could therefore not be held responsible for the insults and threats.
De commissie kon derhalve niet verantwoordel'k worden gesteld voor de beledigingen en bedreigingen.
Despite all the insults, i insisted that they examine our ivan again.
Ondanks alle beledigingen, stond ik erop dat ze onze ivan opnieuw onderzochten.
It insults both of us.
Het beledigt ons beiden.
And i regret hurling insults at Neil's dad.
Spijt van het beledigen van neil z'n pa.
Till the embarrassment started coming and the insults.
Maar toen kwamen de schaamte en de beledigingen.
Who insults me by dealing under my nose without my permission?
Die me beledigt door onder m'n neus te dealen zonder mijn toestemming?
He insults our intelligence!
Hij beledigd onze intelligentie!
Your insults ignited my pent-up emotions.
Jouw beledigingen ontstak mijn opgekropte emoties.
Can we skip the insults and just get right to the questions?
Kunt u het beledigen overslaan en vragen stellen?
He ridicules our laws, insults the traditions of our fathers!
Hij bespot onze wetten... beledigt de tradities van onze vaders.
And we endured the insults.
We verdroegen de beledigingen.
Those insults are long forgotten, monsieur marillac.
Deze beledigingen zijn al lang vergeten, monsieur marillac.
Well, aren't you concerned it insults his intelligence?
Is het geen belediging voor zijn intelligentie?
Today she insults me and runs away.
En deze beledigd me en geen benzine.
Nobody... insults my manners.
Niemand... beledigd mijn manieren.
Those insults are long forgotten, monsieur marillac.
Deze beledigingen zijn allang vergeten, monsieur marillac.
I hurled insults at her, vulgarity i hadn't known before.
Ik beledigde haar, zulk vulgariteit had ik nooit eerder gezien.
While you two exchange insults, what do i tell clan MacDonald?
Terwijl jullie elkaar beledigen, wat zeg ik tegen clan macdonald?
He constantly insults you and belittles you.
Hij beledigt en kleineert je continu.

Results: 396, Time: 0.0746

SEE ALSO

See also


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More