IS KIND IN DUTCH

Translation of Is Kind in Dutch

S Synonyms

Results: 390, Time: 0.1985

is een soort (50) is wel (46) is best (33) is aardig (29) is vriendelijk (25) is eigenlijk (22) is lief (3) is nogal (7) is een beetje (6) is goedhartig (4) is ongeveer (4) is min of (4) is goedertieren (3)

Examples of using Is Kind in a sentence and their translations

Sneaking around is kind of sexy.
Stiekem doen is een soort van sexy.
Laughing: it is kind of funny, if you think about it.
Het is wel grappig, als je erover nadenkt.
It is kind of hot, isn't it?
Het is een soort van hot, is het niet?
It is kind of intense, i guess.
Het is best intens, denk ik.

This is kind of interesting.
Dit is wel interessant.
This is kind of my process.
Dit is een soort van mijn proces.
This is kind of cool, though.
Dit is best gaaf.
This is kind of exciting.
Dit is wel spannend.
Luna is kind, unlike so many of the others.
Loena is aardig, in tegenstelling tot zoveel anderen.
Competing is kind of their thing.
Concurreren is een soort van hun ding.
Well, this is kind of fun.
Nou, dit is een soort van leuk.
This is kind of fun, though.
Dit is best gezellig.
He is kind and has a big dick.
Hij is aardig en heeft een grote lul.
Thomas is kind, thomas is dependable, thomas is not stupid.
Thomas is vriendelijk, thomas is betrouwbaar, thomas is niet dom.
It is kind of weird.
Het is wel vreemd.
Well, he is kind of cute.
Hij is best leuk.
Michael is kind.
Michael is aardig.
This is kind of sad.
Dit is wel triest.
Your offer is kind, but not necessary.
Uw aanbod is vriendelijk, maar 't lijkt me niet nodig.
So this is kind of perfect.
Dus dit is eigenlijk perfect.
My party outfit is kind of epic, even for me.
Mijn feestoutfit is een soort van epic, zelfs voor mij.
Love is kind. it does not envy. it does not boast.
Liefde is vriendelijk niet afgunstig, en het schept niet op.
This place is kind of fancy, isn't it?
Dit is best een dure tent, niet?
She is kind.
Zij is lief.
Your big sis is kind of a disaster, huh?
Je grote zus is een soort van ramp, toch?
She is kind to me.
Ze is aardig voor me.
This is kind of unusual.
Dit is wel ongebruikelijk.
He is kind of cute, though.
Hij is eigenlijk wel leuk.
I mean, this is kind of our fault.
Dit is eigenlijk onze schuld.
This is kind of difficult for me to say.
Dit is best moeilijk voor mij om te zeggen.

Results: 390, Time: 0.1985

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More