IS SAYING IN DUTCH

Translation of Is Saying in Dutch

S Synonyms

Results: 399, Time: 0.0977

Examples of using Is Saying in a sentence and their translations

No one is saying anything to anyone.
Niemand zegt iets tegen niemand.
The universe is saying"yes.
Het universum zegt' ja.
What he's doing is saying,"I'm venomous.
Wat hij eigenlijk zegt is:" ik ben giftig.
What i think dr. brennan is saying is that she also shares this.
Ik denk dat dokter brennan bedoelt dat ze eveneens deelneemt aan.

So what marx in effect is saying.
Wat marx dus in feite zegt is.
Everyone is saying this.
Iedereen zegt dat.
Poniatowski is saying we're responsible for the loss.
Poniatowski beweert dat de nederlaag onze schuld is.
That's what everyone is saying.
Dat zegt iedereen.
Megan, what your father is saying is that you deserve better than this.
Megan, je vader bedoelt dat je beter verdient.
Well, i think he is saying that.
Ik denk wel dat hij dat bedoelt.
No one is saying it wasn't.
Niemand beweert dat het niet zo is.
I understand what the commissioner is saying: member states can go further.
Ik begrijp wat de commissaris wil zeggen: lidstaten mogen hierin verder gaan.
Well, he is saying to your wife.
Nou, hij zegt tegen je vrouw.
I have a guy who is saying things about the murders.
Ik heb een man die dingen beweert over de moorden.
This is saying, some number plus 11 is equal to 7.
Dit wil zeggen, iets plus 11 is gelijk aan 7.
My head is saying,"Fool, forget him.
Mijn verstand zegt:" idioot, vergeet hem.
The guy is saying"pearl royal.
De man zei" pearl royal.
Seth is saying something.
Heeft seth iets gezegd?
But i can't make out what anyone is saying.
Maar ik kan er niet uit opmaken wat ze zeggen.
As my friend sylvia rosenblatt is saying,"I'm schivitzing.
Zoals mijn vriendin sylvia rosenblatt zegt:" lk sjits.
The duke of buckingham is saying it.
De hertog van buckingham beweert het.
No. let is saying.
Nee, laten we zeggen.
Listen carefully to what maya is saying.
Luister goed naar wat maya zegt.
What he is saying is.
Wat hij wil zeggen.
Just what the rest of the world is saying.
Alleen wat de rest van de wereld zegt.
You must know what everyone is saying.
Je weet vast wat iedereen zegt.
That's not what the evidence is saying.
Dat is niet wat de bewijzen zeggen.
I wonder what she is saying to him?
Wat zou ze nou zeggen?
Because no-one else is saying anything.
Omdat verder niemand iets zegt.
That's not what saad is saying.
Dat is niet wat saad zegt.

Results: 399, Time: 0.0977

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More