IT FEELS LIKE IN DUTCH

Translation of It feels like in Dutch

Results: 1802, Time: 0.1213

Examples of using It feels like in a sentence and their translations

To where it feels like you're looking at the sun.
Zodat het lijkt alsof je in de zon kijkt.
He said it feels like money.
Hij zegt dat het aanvoelt als geld.
Every time it feels like I am getting a little closer to my true self.
Het lijkt alsof ik telkens iets dichter bij mijn ware ik kom.
It feels like half the Hamptons is on our front lawn.
Het lijkt alsof de helft van de Hamptons bij ons in de voortuin zit.
It feels like the endless desert.
Het voelde alsof de woestijn nooit zou eindigen.
You're saying one thing, but it feels like you mean the opposite.
Je zegt iets, maar het lijkt alsof je het omgekeerde bedoelt.
It feels like maybe we hit a bird or something.
Het voelde alsof we een vogel of zoiets raakte.
It feels like something in me disappeared with her too.
Het voelde alsof iets... met haar in mij verdween.
It feels like she could jump right in and we could get at it.
Het voelde alsof ze er gelijk in sprong en we het hebben.
It feels like I don't even exist any more.
Het voelde alsof ik zelfs niet meer bestaat.
It feels like we're putting band-aids on bullet holes.
Het voelt, alsof we pleisters op kogelgaten plakken.
It feels like she's still on me.
Het voelt, alsof ze nog steeds aan me hangt.
But it feels like I never left the place.
Maar 't voelt alsof ik nooit ben weggeweest.
It feels like I should have stopped him.
Het voelt, alsof ik hem had moeten tegengehouden.
That's not what it feels like.
Wonder what it feels like to kill a person.
Ik vraag me af hoe het aanvoelt om iemand te doden.
I wonder what it feels like to be hunted.
Hoe zou het voelen als men op je jaagt.
It feels like the world owes'em something.
Voelt alsof de wereld hem iets verschuldigd is.
I'm remembering what it feels like to have food in my belly.
Me herinneren hoe het voelt om eten in m'n maag te hebben.
That's what it feels like to be left behind, Dottie Kazatori.
Zo voelt het om achtergelaten te worden, Dottie Kazatori.
It feels like ice.
Het voelt aan als ijs.
It's too early to tell but it feels like a boy.
Het is nog te vroeg om zeker te zijn maar het voelt als een jongen.
It feels like something's been stolen from you.
Alsof iets van jou wordt gestolen.
It feels like a miracle.
Ik voel me als 'n wonder.
And it feels like I'm going to sleep.
En het voelt aan alsof ik in slaap val.
I wonder what it feels like?
Hoe zou dat voelen?
It feels like a fresh new start.
Het voel als een frisse nieuwe start.- Absoluut,
It feels like the world's center.
Het voelt aan als het centrum van de wereld.
It feels like a year.
Het voelt aan als een jaar.
And it just… it feels like this dark cloud hanging over us.
Het voelt alsof er een zware wolk boven ons hangt.

Results: 1802, Time: 0.1213