IT IS CLEAR IN DUTCH

Translation of It is clear in Dutch

Results: 2791, Time: 0.1047

het is duidelijk blijkt het is evident wordt duidelijk het is zonneklaar het spreekt vanzelf het staat kijf het is overduidelijk het behoeft betoog duidelijk worden het duidelijk zijn het was duidelijk

Examples of using It is clear in a sentence and their translations

It is clear which side I'm on.
Het is duidelijk aan welke kant ik sta.
Mr president, it is clear that safety is essential.
Voorzitter, het is duidelijk, veiligheid is essentieel.
It is clear that this is not the answer.
Het spreekt vanzelf dat dit geen oplossing is.
It is clear that this has not saved democracy in albania.
Het spreekt vanzelf dat de democratie in albanië daarmee niet is gered.
It is clear that the NPT and the CTBT have reinforced nuclear security.
Het is duidelijk dat het NPV en het CTBT de nucleaire veiligheid hebben vergroot.
It is clear that more emission allowances will be sold at auction.
Het is duidelijk dat meer emissierechten op veilingen zullen worden verkocht.
It is clear that to mix pleasure and drugs is dangerous.
Het spreekt vanzelf dat drugsgebruik een gevaarlijk vermaak is.
It is clear that the details of this scenario.
Het spreekt vanzelf dat dit scenario.
Ladies and gentlemen, it is clear that this was a very unusual situation.
Waarde collega's, het was duidelijk dat het om een heel bijzondere situatie ging.
It is clear that the european union has been moving in that direction.
Het is duidelijk dat de europese unie die kant opgaat.
It is clear that france and germany are no longer the engine of europe.
Het is duidelijk dat frankrijk en duitsland niet langer de motor van europa zijn.
It is clear that these facts are connected.
Het is duidelijk dat deze feiten met elkaar verband houden.
It is clear that the transatlantic gap is becoming wider.
Het is duidelijk dat de transatlantische kloof steeds groter wordt.
It is clear that appraisal and career structure are inextricably linked together.
Het is duidelijk dat beoordeling en loopbaanstructuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
It is clear we will get no further agreement.
Het is duidelijk dat we geen verdere overeenkomst gaan bereiken.
Lord, it is clear the guilt lies with uhtred.
Heer, het is duidelijk dat de schuld bij uhtred ligt.
Yes, it is clear i shall stay here ♪ ♪ Where i belong.
Ja, het is duidelijk dat ik hier zal blijven waar ik thuishoor.
It is clear that we still have problems with regard to the milk quota.
Het is duidelijk dat wij met betrekking tot de melkquota nog steeds problemen hebben.
I cannot explain, but it is clear that i was wrong.
Ik kan het niet uitleggen... maar het is duidelijk dat ik het mis had.
It is clear that SOLVIT's efficiency needs to be further increased.
Het is duidelijk dat de efficiëntie van SOLVIT nog groter moet worden.
It is clear that we must produce less.
Het is duidelijk dat wij minder moeten produceren.
It is clear, johan.
Het is duidelijk, johan.
Now it is clear.
Nu is het duidelijk.
It is clear, however, that it is in danger of weakening legal certainty.
Daarentegen is het zonneklaar dat het de rechtszekerheid dreigt af te brokkelen.
On the other hand, it is clear that in a region that.
Anderzijds is het duidelijk dat in een regio die.
I think it is clear that keyes and pierre set up timothy cooper.
Ik denk dat het duidelijk is, dat keyes en pierre timothy cooper erin luisden.
First of all it is clear that the european union must keep its promises.
Ten eerste is het duidelijk dat de europese unie haar belofte gestand moet doen.

Results: 2791, Time: 0.1047

Word by word translation


it
- het dat hij zij hem dit er
is
- is wordt gaat staat
clear
- duidelijk veilig helder maak schoon
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More