KIDNEY DISEASE IN DUTCH

Translation of Kidney Disease in Dutch

S Synonyms

Results: 403, Time: 0.0476

nierziekte (97) een nieraandoening (71) nierpatiënten (3) nierziektes (3)

Examples of using Kidney Disease in a sentence and their translations

Kidney disease or kidney transplant.
Nierziekte of niertransplantatie.
Kidney disease or problems.
Nierziekte of nierproblemen.
Patients with severe kidney disease cannot eliminate phosphate from their bodies.
Patiënten met ernstige nierziekte kunnen geen fosfaat uit hun lichaam elimineren.
Eviplera is not recommended if you have moderate to severe kidney disease.
Eviplera wordt niet aanbevolen als een matig-ernstige tot ernstige nierziekte heeft.

A couple months later, she died of complications from polycystic kidney disease.
Een paar maande later overleed ze aan complicaties van polycysteuze nierziekte.
If you have kidney disease.
Als u een nieraandoening heeft.
Treatment of symptomatic anaemia in adult chronic kidney disease patients.
Behandeling van symptomatische anemie bij volwassen patiënten met chronische nierziekte.
If you have kidney disease.
Als u nierziekte heeft.
Patients with high blood pressure and type 2 diabetes with kidney disease.
Patiënten met hoge bloeddruk en type 2 diabetes met nierziekte.
If you suffer from kidney disease if you suffer from liver disease.
Als u lijdt aan een nieraandoening als u lijdt aan een leveraandoening.
Patients with kidney disease.
Patiënten met nierziekte.
Cetrotide has not been investigated in patients with kidney disease.
Cetrotide is niet onderzocht bij patiënten met een nieraandoening.
People with kidney disease.
Mensen met nierziekte.
Elevated creatinine levels are an indication for kidney disease.
Een verhoogde creatinineconcentratie is een aanwijzing voor een nieraandoening.
Patients with kidney disease.
Patiënten met een nieraandoening.
If you suffer from kidney disease.
Als u lijdt aan een nieraandoening.
Kidney disease: consult your doctor if you have a history of kidney disease.
Nierziekte: raadpleeg uw arts wanneer u een nierziektegeschiedenis heeft.
Our son has polycystic kidney disease.
Onze zoon heeft polycysteuze nierziekte.
Sarah walker, diagnosed with polycystic kidney disease.
Sarah walker, met als diagnose polycysteuze nierziekte.
I have polycystic kidney disease.
Ik heb polycysteuze nierziekte.

Results: 403, Time: 0.0476

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More