KNOW OF IN DUTCH

Translation of Know Of in Dutch

S Synonyms

Results: 401, Time: 0.065

weet van (102) weten van (62) ken (23) kennen (11) van weten (12) op de hoogte van (8) heb gehoord van (2) kent (4) van afweet (1)

Examples of using Know Of in a sentence and their translations

I know of your ambitions for your son.
Ik weet van uw ambities voor uw zoon.
I know of such a flying creature.
Ik ken zo'n vliegend schepsel.
All i know of him is tragic.
Alles wat ik weet van hem is tragisch.
I know of a dog.
Ik weet van een hond.

I know of one who is as brave as any human being.
Ik ken er een die net zo dapper is als een mens.
We all know of the demonstrations that took place in ljubljana.
We kennen allemaal de demonstraties die in ljubljana plaatsvonden.
Then the spanish already know of your plan?
Is spanje dan al op de hoogte van uw plan?
There is only one man i know of who could have developed this tech.
Ik ken maar een man die zo'n technologie kan ontwikkelen.
From what i know of the man, he was a controlling bully.
Van wat ik weet van de man. was hij een controlerende pestkop.
No one must know of his condition.
Niemand mag zijn toestand kennen.
Shh. father must not know of our dire state.
Vader mag onze toestand niet kennen.
Edison and cros apparently did not know of each other's work in advance.
Cros en edison waren hoogstwaarschijnlijk niet op de hoogte van elkaars werk.
I know of one.
Ik ken er een.
I know of a marriage that would bring you land and title.
Ik weet van een huwelijk dat jou land en een titel zou bezorgen.
You know of the tissue liquification effect?
Je weet van het vloeibare weefsel effect af?
But you must know of a substance that could be fatal.
Maar je moet een stof kennen die fataal kan zijn.
And i have friends in the serpent guards apophis does not know of.
Ik heb nog bevriende slangenwachten waar apophis niet van afweet.
I know of your reputation.
Lk heb gehoord van je reputatie.
Well, i only know of one dance hall in denton.
Ik ken maar één danszaal in denton.
I know of his virtues and his failings.
Ik weet van zijn deugden en zijn falen.
No one will know of our existence.
Niemand zal weten van ons bestaan.
I know of a few indirect channels.
Ik ken een paar indirecte kanalen.
She killed 7 people that we know of.
Ze vermoordde zeven mensen waar wij van weten. oh, mijn god.
There's only one i know of where the abbot is a chevalier.
Ik ken er maar een waarvan de abt een chevalier is.
I know of him.
Ik weet van hem.
I would know of any opportunity towards grain or meat.
Ik wil weten van enige mogelijkheid richting graan of vlees.
And the only guns we know of belonged to him.
En de enige wapens waar we van weten, zijn van hem.
You know of the rebellion against the Empire?
Jullie weten van de rebellen tegen het rijk?
I know of pop.
Ik weet van de pop.

Results: 401, Time: 0.065

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More