LITHIUM IN DUTCH

Translation of Lithium in Dutch

S Synonyms

Results: 396, Time: 0.0407

Examples of using Lithium in a sentence and their translations

Lithium: the combination of lithium and karvezide is not recommended see section 4.5.
Lithium: de combinatie van lithium en karvezide wordt niet aanbevolen zie rubriek 4.5.
Therefore, the combination of lithium and karvezide is not recommended see section 4.4.
De combinatie van lithium en karvezide wordt daarom niet aanbevolen zie rubriek 4.4.
TRITACE may increase the amount of lithium in your blood.
TRITACE kan de hoeveelheid lithium in uw bloed verhogen.
TRITAZIDE may increase the amount of lithium in your blood.
TRITAZIDE kan de hoeveelheid lithium in uw bloed verhogen.

The combination of lithium and ifirmacombi is not recommended see section 4.5.
De combinatie van lithium en ifirmacombi wordt niet aanbevolen zie rubriek 4.5.
The combination of lithium and ifirmasta is not recommended see section 4.5.
De combinatie van lithium en ifirmasta wordt niet aanbevolen zie rubriek 4.5.
The combination of lithium and irbesartan is not recommended see section 4.5.
De combinatie van lithium en irbesartan wordt niet aanbevolen zie rubriek 4.5.
Lithium used to treat depression.
Lithium gebruikt om depressie te behandelen.
Lithium. i like to sprinkle it on my ice cream.
Lithium. ik strooi het graag op m'n ijs.
Lithium: the combination of lithium and coaprovel is not recommended see section 4.5.
Lithium: de combinatie van lithium en coaprovel wordt niet aanbevolen zie rubriek 4.5.
Therefore, the combination of lithium and coaprovel is not recommended see section 4.4.
De combinatie van lithium en coaprovel wordt daarom niet aanbevolen zie rubriek 4.4.
Co-administration of lithium and kinzalkomb is not recommended see section 4.4.
Gelijktijdige toediening van lithium en kinzalkomb wordt niet aangeraden zie rubriek 4.4.
Lithium for bipolar.
Lithium voor een bipolaire stoornis.
Co-administration of lithium and hydrochlorothiazide is not recommended.
De gelijktijdige toediening van lithium en hydrochloorthiazide wordt niet aanbevolen.
Check lithium, li, for example.
Kijk bij voorbeeld eens naar lithium li.
The combination of ramipril and hydrochlorothiazide with lithium is therefore not recommended.
De combinatie van ramipril en hydrochlorothiazide met lithium is daarom niet aanbevolen.
The grandson's been giving her his lithium.
De kleinzoon geeft haar zijn lithium.
It's a 50 kilowatt lithium ion battery.
Het is een lithiumion batterij van 50 kilowatt.
Well, the side effects of lithium can kill her.
De bijwerkingen van de lithium zijn dodelijk.
I would be on lithium, is what i would be.
Ik zou aan de lithium zijn, dat is wat ik zou zijn.
We have to spread lithium dioxide through the ventilation to make oxygen.
We moeten lithiumdioxide door het schip verspreiden om zuurstof te maken.
The lithium made me so fat and stupid.
De lithium deed me verdikken en werd er dom van.
It's not the lithium. It's the seroquel.
Het komt niet door de lithium, maar door de seroquel.
Lithium molybdate(Li2MoO4) is a chemical compound.
Lithiummolybdaat( li2moo4) is het lithiumzout van molybdeenzuur.
Lithium peroxide is the inorganic compound with the formula li2o2.
Lithiumperoxide(li2o2) is het peroxide van lithium.
What about the lithium bottle?
En het lithium flesje?
Lithium salts used to treat psychiatric disorders.
Lithi umzouten gebruikt bij het behandelen van psychiatrische stoornissen.
Then the lithium will kick in.
Dan slaat de lithium in.
The lithium made me gain weight.
De lithium maakte me zwaarder.

Results: 396, Time: 0.0407

See also


lithium hydroxide
lithiumhydroxide
lithium has
lithium heeft
took lithium
lithium genomen hebben nam lithium
your lithium
je lithium
lithium crystals
de lithiumkristallen
lithium ion battery
een lithium ion accu een lithiumion batterij van de lithium ion batterij van de lithium-ion accu
lithium toxicity may be increased
lithiumtoxiciteit verhoogd zijn kan de toxiciteit lithium toegenomen zijn
treated with lithium or valproate
werden behandeld met lithium of valproaat
lithium salts used to treat
lithiumzouten gebruikt bij het behandelen
with lithium is not recommended
met lithium is niet aanbevolen met lithium wordt niet aanbevolen
serum lithium levels is recommended
wordt aangeraden de serumlithiumspiegel de lithiumspiegel het serum aanbevolen

S Synonyms of "lithium"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More