LIVELY IN DUTCH

Translation of Lively in Dutch

S Synonyms

Results: 400, Time: 0.0915

Examples of using Lively in a sentence and their translations

Lively guy, right?
Levendig kereltje, nietwaar?
Jason lively(born ronald jason lively; march 12, 1968) is an american actor.
Jason lively( 12 maart 1968) is een amerikaans acteur.
It's lively, it's interesting, and it's youthful.
Het is levendig, het is interessant, en het is jeugdig.
Well, it must have been lively.
Dat moet levendig zijn geweest.

Can you take mr. lively up to imaging?
Kun je meneer lively naar boven brengen voor wat foto's?
In recent months there has been lively debate concerning the Commission's accounting system.
De laatste maanden wordt er heftig gedebatteerd over de boekhoudsystemen van de commissie.
In recent months there has been lively debate concerning the Commission's accounting system.
De laatste maanden wordt er heftig gedebatteerd over de administratieve organisatie van de commissie.
Mr. lively, i owe you an apology.
Meneer lively, ik ben je een excuus schuldig.
Not as lively as me, charles.
Niet zo levendig als ik, charles.
It's been very lively in its time, has this moustache.
Hij was heel kwiek in zijn tijd.
I know that it has prompted a very comprehensive and lively debate in finland.
Ik weet dat de selectie een uitgebreid en heftig debat op gang' heeft gebracht.
Lively, skipping steps.
Levendige, huppelende pasjes.
Come on, step lively, step lively.
Kwiek stappen. stap kwiek.
Look lively, Jack!
Kijk levendig, jack!
Anne lively became just another missing person.
Anne lively werd gewoon een vermiste persoon.
Not so lively today, are you?
Je bent vandaag niet zo kwiek, hè?
The professor's luggage, richard, step lively.
De professor bagage, richard, stap levendig.
The first draft of the report provoked a lively reaction from fellow meps.
Het eerste ontwerp van het verslag heeft in dit parlement heftige reacties uitgelokt.
So navy commander lively met with jenner blye in new orleans.
Dus, commandant lively van de marine ontmoette jenner blye in new orleans.
Lively girls.
Levendige meisjes.
Lively discussion, and i got five phone numbers.
Levendige discussies, en ik heb vijf telefoonnummers gekregen.
Commander lively and pavlenko met at jenner Blye's house.
Commandant lively en pavlenko ontmoetten elkaar bij jenner blye thuis.
With a little old driver, so lively and quick.
Met een beetje oude driver, zo levendig en snel.
Blake lively loves it.
Blake lively vindt het geweldig.
Lively music.
Levendige muziek.
She's usually pretty lively.
Normaal is ze erg levendig.
It's lively.
Het is levendig.
Your lively, innocent eyes don't know the responsibility.
Uw levendige, onschuldige ogen kennen de verantwoordelijkheid niet.
I was looking up at a cloud formation that looked a lot like blake lively.
Ik keek naar een wolk die erg op blake lively leek.
Lively neighbourhood, huh!
Levendige buurt, hé?

Results: 400, Time: 0.0915

See also


look lively
kijk levendig
pretty lively
erg levendig nogal levendig er vrij levendig best levendig
lively interest
een levendige belangstelling groot belang de levendige belangstelling alleszins belang
lively conversation
een levendige conversatie levendig gesprek een sprankelende conversatie
lively eyes
levendige ogen
lively music
levendige muziek VROLIJKE MUZIEK vrolijke muziek
lively one
een levendige 'n wildebras
lively reaction
heftige reacties
a lively debate
een levendig debat
this lively debate
dit levendige debat
was very lively
laaide hoog was heel actief
lively and interesting debate
levendige en interessante debat een levendig en interessant debat
a lively political debate
een levendig politiek debat
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More