LONG LIVE IN DUTCH

Translation of Long Live in Dutch

S Synonyms

Results: 408, Time: 0.0384

lang leve (262) lang leven (14) leve (11) lange leve (3)

Examples of using Long Live in a sentence and their translations

Long live the Musketeers!
Lang leve de musketiers.
Long live robin Hood!
Leve robin hood.
Long live the europe of the people!
Lang leve het europa van de volkeren!
Long live the bren'in.
Lang leve de leider.

Long live elizabeth.
Lang leven elizabeth.
Long live christ the King!
Leve christus koning!
Long live prom!
Lang leve het feest.
Long live the king.
Lange leve de koning.
Long live the king.
Lang leven de koning.
Long live france.
Leve frankrijk, albert.
Long live the Queen!
Lange leve de koningin!
Long live... the soviet Republic!
Lang leven de sovjetrepubliek.
Long live il duce, the man of providence!
Leve il duce, de man van de voorzienigheid!
Long live... the thule.
Lang leve de thule.
Long live her many heirs.
Lang leven haar vele erfgenamen.
Long live song empire.
Lang leve het song rijk.
Long live the true, able.
Lange leve de ware, bekwame.
Shout:"long live the King!
Roep' leve de koning'. roep' leve de koning.
Long live the king.
Lang leve de koning.
In any event, it is time to say: long live Angola!
Desalniettemin is het moment aangebroken om' leve angola!? te roepen.
Long live Albania!
Lang leven albanië!
Therefore... long live Chile!
Daarom... leve chili.
Long live free expression.
Lang leve de vrije expressie.
Long live rock'n' roll.
Lang leven rock 'n roll.
Long live the empire!
Lang leve het rijk.
Long live spain and the constitution.
Lang leven spanje en zijn grondwet.
The little sparrow is dead long live edith Piaf!
De kleine mus ls dood leve edith piaf!
Long live the chief!
Lang leve het stamhoofd.
Long live spain and her women.
Lang leven spanje en zijn vrouwen.
Because he asked 43 gaullists to say"long live Giscard?
Omdat hij 43 gaullisten vroeg" leve giscard" te roepen?

Results: 408, Time: 0.0384

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "long live"


long lifespan
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More