LORNA IN DUTCH

Translation of Lorna in Dutch

S Synonyms

Results: 401, Time: 0.0359

lorna (387) lorna's (9)

Examples of using Lorna in a sentence and their translations

And lorna soane can be very persuasive.
En lorna soane kan heel overtuigend zijn.
Lorna Soane's prints are on the stunt gun.
Lorna soane's vingerafdrukken staan op het stuntpistool.
So we have ruled out mal hinkin as lorna's attacker.
Dus, we sluiten mal hinkin uit als lorna's aanrander.
You have got lorna and the others.
Je hebt lorna en de anderen.

I'm glad now i never offered her lorna's cradle.
Ik ben blij dat ik haar nooit lorna's wieg gaf.
Where might i find lorna Fulton?
Waar kan ik lorna fulton vinden?
Was this left on lorna's voicemail?
Stond dit op lorna's voicemail?
Yeah, i know. lorna's attorney called me.
Ja, ik weet het lorna's advocaat belde me.
Dr. lorna ludlow, this is don and charles eppes.
Dr. lorna ludlow, dit zij don en charles eppes.
Lorna, how you doing?
Lorna, hoe gaat het?
Lorna, what are you doing here?
Lorna, wat doe je hier?
You and lorna, huh?
Lorna en jij, he?
Is lorna a vegetarian?
Is lorna vegetarier?
Mrs. lorna delaney.
Mevrouw lorna delaney.
Lorna has a knack of finding out what she wants.
Lorna heeft een vaardigheid in het uitzoeken van wat ze wil.
Lorna, I'm going.
Lorna, ik ga.
Hey, lorna, dr. burke needs you in radiology.
Hoi lorna, dr. burke heeft je nodig op radiologie.
Ain't you heard of lorna la Loca?
Heb je nooit van lorna la loca gehoord?
Me and lorna left the pub at around twenty to twelve.
Lorna en ik verlieten de pub rond 20 voor 12.
Don't push me, lorna.
Dwing me niet, lorna.
I like you, lorna.
Ik mag je, lorna.
The beef tongue that lorna makes.
De rundertong die lorna maakt.
I love lorna.
Ik vind lorna geweldig.
We can't afford this, lorna.
We kunnen dit niet veroorloven, lorna.
And lorna's name still on the list of members?
En staat de lorna nog op de ledenlijst?
I'm martin and this is lorna.
Ik ben martin en zij lorna.
This is the royal albert dock, where lorna's body was found, and this is where she was last seen alive.
Dit is de royal albert dock, waar lorna's lichaam werd gevonden, en hier is ze het laatst in leven gezien.
Lorna's wedding was a bittersweet end to a relationship that never actually happened, sam.
Lorna's bruiloft was 't bitterzoete einde van een relatie die nooit heeft bestaan.

Results: 401, Time: 0.0359

SYNONYMS

S Synonyms of "lorna"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More