MAKE THAT IN DUTCH

Translation of Make That in Dutch

S Synonyms

Results: 392, Time: 0.0914

maak dat (35) dat laten (30) maken dat (27) doe dat (7) zorg dat (12) dat verdien (4) maakt dat (11) laat dat (9) heb dat (2) dat doen (6) zorgen dat (3) dat wordt (3) dat verdienen (4) dat gemaakt (3) doet dat (3)

Examples of using Make That in a sentence and their translations

Make that three. three D.O. a.
Maak dat er drie vanD.B.A.
Make that thing now ready.
Maak dat ding nu klaar.
Yeah, i can make that work.
Ik kan dat laten werken.
Make that a priority.
Doe dat eerst.

No. make that an a-plus for mr. minkus.
Nee maak dat een aplus voor mr minkus.
Because i can make that happen, or i can make it not happen.
Want ik kan dat laten gebeuren, of ik kan het niet laten gebeuren.
Make that clear.
Maak dat duidelijk.
You can make that happen?
Kan jij dat laten gebeuren?
But make that you can be reached for the police.
Maar zorg dat je bereikbaar bent voor de politie.
Make that two.
Doe dat maar twee keer.
Make that go away.
Doe dat dan weg.
I make that on a regular fight.
Dat verdien ik met een gewoon gevecht.
I can make that work.
Ik kan dat laten werken.
Make that bigger?
Maak dat groter.
Make that four.
Zorg dat er vier.
We can make that happen.
Wij kunnen dat laten gebeuren.
Don't make that noise.
Maak dat geluid niet.
I make that in a year.
Dat verdien ik in een jaar.
So make that coffee strong, okay?
Dus zorg dat de koffie sterk is.
Please, don't make that.
Alsjeblieft, doe dat niet.
I didn't make that little punk suffer near badly enough.
Ik heb dat rotjong nog niet genoeg laten lijden.
Make that masterpiece on it.
Zorg dat meesterwerk op.
CAR HONKS Don't make that face at me, I'm serious.
Maak dat gezicht niet naar mij, ik meen het.
You could make that happen.
Je kunt dat laten gebeuren.
I don't know because i didn't make that call.
Weet ik niet, want ik heb dat niet doorgebeld.
Make that an open window.
Doe dat raam eens open.
I can make that in an hour slinging cocktails at el cid.
Dat verdien in in een uur terwijl ik cocktails drink in el cid.
Then we must make that audience less eager to listen to him.
Dan moeten we zorgen dat mensen niet meer willen luisteren.
I make that kind of money every 15 minutes.
Dat verdien ik ongeveer elk kwartier.
Make that call.
Zorg dat je belt.

Results: 392, Time: 0.0914

Word by word translation


make
- maken laat doen halen verdienen
that
- daar zo
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More