MITZVAH IN DUTCH

Translation of Mitzvah in Dutch

Results: 408, Time: 0.0421

Examples of using Mitzvah in a sentence and their translations

The following weekend at the brier bat mitzvah party.
Het weekend daarna, op het brier bat mitswa feest.
For my bar mitzvah, i made a wish.
Voor mijn bar mitzvah, deed ik een wens.
And today, karen basch is a bat mitzvah.
En vandaag is karen basch bat mitswa.
Happy bar mitzvah, josh greenberg.
Gelukkige bar mitzvah, josh greenberg.

Oh, so it is a bar mitzvah.
Dus het is een bar mitzwa.
Hey, you want your bar mitzvah money?
Hey, u wilt dat uw bar mitswa geld?
My bar mitzvah in dresden.
Mijn bar mitzvah in dresden.
At his age, i was celebrating my bar mitzvah.
Op zijn leeftijd werd ik een bar mitzwa.
And you deserve your bar mitzvah money.
En je verdient je bar mitswa geld.
Now it's a bar mitzvah.
Nu is het een bar mitswa.
Hesh here is gonna live to see his granddaughter's bar mitzvah.
Hesh blijft leven voor de bar mitzwa van z'n kleindochter.
The bar mitzvah is tomorrow.
De bar mitzvah is morgen.
Yeah, this bat mitzvah is the best!
Ja, deze bat mitswa is geweldig.
The bar mitzvah boy who, today, becomes a man.
De bar mitzvah jongen die vandaag een man word.
Closed for joseph nitzberg's bar mitzvah.
Gesloten voor joseph nitzberg's bar mitzvah.
It was before my bar mitzvah.
Dat was nog voor m'n bar mitswa.
It's not about Danny's bar mitzvah.
Het gaat niet om danny's bar mitswa.
And pretend it's a bar mitzvah.
En doen alsof het een bar mitzvah is.
You're gonna say something worse than the bar mitzvah remark?
Ga je iets erger zeggen dan de bar mitzvah opmerking?
These days, it's more like a fae bar mitzvah.
Tegenwoordig is het meer, als een fee bar mitswa.
My rabbi made me lip-synch the torah portion at my bar mitzvah.
Mijn rabijn liet me de torah playbacken tijdens mijn bar mitzvah.
This is a crummy bar mitzvah.
Dit is een slechte bar mitswa.
One night with me, and i will have you studying for your bat mitzvah.
Een nacht met mij en je zal studeren voor je bat mitzvah.
It's a bar mitzvah.
Het is een bar mitswa.
And today, karen basch is a bat mitzvah.
En vandaag is karen basch een bat mitzvah.
I got beat up at a bar mitzvah.
Ik werd in elkaar geslagen op een bar mitswa.
I came for the bar mitzvah.
Ik kwam voor de bar mitswa.
Who's the bar mitzvah boy?
Wie is de bar mitzvah jongen?
Like moishe, the low-energy bar mitzvah clown.
Net als moishe, de energieloze bar mitzvah clown.
He asked me for a bar mitzvah.
Hij vroeg me om een bar mitswa.

Results: 408, Time: 0.0421

"Mitzvah" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More