MY EX-HUSBAND IN DUTCH

Translation of My Ex-Husband in Dutch

S Synonyms

Results: 408, Time: 0.0467

Examples of using My Ex-Husband in a sentence and their translations

Some place my ex-husband would never go.
Ergens waar mijn ex-man nooit heen zou gaan.
Carla, my ex-husband is in love with you.
Carla, mijn ex is verliefd op je.
And my ex-husband and our.
En mijn ex-man en onze.
My ex-husband, scott, is leading a task force against the 13th.
Mijn ex-man, scott, leidt een eenheid tegen de 13de.

Yeah, my ex-husband was large male bully.
Mijn ex was een grote mannelijke bullebak.
My ex-husband didn't wear his ring a lot.
Mijn ex-echtgenoot droeg zijn ring niet veel.
Why, because my ex-husband cheated on me with my sister?
Waarom, omdat mijn man met mijn zus vreemdging?
My ex-husband was a graduate of harvard pediatrician.
Mijn ex-man was een afgestudeerde kinderarts van harvard.
My ex-husband.
Mijn ex.
And my ex-husband became more independent as well.
Mijn ex-echtgenoot werd ook zelfstandiger.
My ex-husband died.
Mijn ex-man is gestorven.
My ex-husband was supposed to pay that.
Dat zou m'n ex-man betalen.
I was afraid of what my ex-husband would do if he saw me.
Ik was bang voor wat mijn ex me zou aandoen, als hij me zag.
Rita's the woman- my ex-husband ran away with.
De vrouw waar mijn man mee vandoor ging.
My ex-husband.
Mijn ex-echtgenoot.
Expose the deal that my ex-husband made with marco diaz.
De deal onthullen die m'n ex met marco diaz had gesloten.
I'm just trying to hide from my ex-husband.
Ik verstop me voor mijn man.
It is. a gift from my ex-husband.
Een geschenk van mijn ex-echtgenoot.
That's my ex-husband, david, in the front row.
M'n ex-man david zit op de voorste rij.
Why isn't my ex-husband in prison?
Waarom zit mijn ex-man niet in de gevangenis?
Yeah, except that this time the clown is my ex-husband.
Behalve dat deze keer mijn ex de clown is.
My ex-husband is dying.
M'n ex-man is stervende.
No, i couldn't, because my ex-husband nick was there.
Nee, dat kan niet... want mijn ex, nick, was er ook.
I'm here meeting my ex-husband.
Ik ben hier om mijn ex man te ontmoeten.
My ex-husband was a lawyer.
M'n ex was ook advocaat.
I have got my kids, my ex-husband, his new wife.
Ik heb mijn kinderen, mijn ex-man, zijn nieuwe vrouw.
Lurleen lumpkin, drederick tatum... and my ex-husband, the grumple.
Lurleen lumpkin, drederick tatum... en mijn ex-echtgenoot, de grumple.
That's because my ex-husband.
Dat si omdat mijn man.
When my ex-husband left me, i actively decided to get fat.
Toen mijn ex me verliet besloot ik dik te worden.
My ex-husband came out of the closet after 18 years of marriage.
Mijn ex man is na 18 jaar uit de kast gekomen.

Results: 408, Time: 0.0467

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "my ex-husband"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More