NORTH-EAST IN DUTCH

Translation of North-East in Dutch

S Synonyms

Results: 398, Time: 0.0646

het noordoostelijk deel (92) het noordoosten (103) noord-oost (9) het noordoostelijk gedeelte (4) north­east (3) het noordoostelijke deel (53) het noordoostelijke gedeelte (10) north-east (5)

Examples of using North-East in a sentence and their translations

Management of mackerel in the north-east atlantic.
Beheer van makreel in het noordoostelijk deel van de atlantische oceaan.
This monster's moving north-east on 80! Copy?!
Dit monster gaat naar het noordoosten op de 80.
North-east regional champions, hagan Hall!
Noord-oost regionaal kampioen, hagan hall!
I didn't even know the north-east had a coast.
Ik wist niet dat het noordoosten een kust had.

We're in pursuit of a single subject, heading north-east.
We achtervolgen een individu, richting noord-oost.
Fred astaire of the north-east, me.
Fred astaire van het noordoosten, ik.
My own constituency of north-east scotland has no less than four universities.
Mijn eigen kiesdistrict north­east scotland bezit niet minder dan vier universiteiten.
Fishing for deep-sea stocks in the north-east atlantic.
Diepzeevisserij in het noordoostelijke deel van de atlantische oceaan.
X, the runabout is headed north-east, in towards the shore.
X, de motorboot gaat richting noord-oost, richting het land.
In the north-east there is an emissions trading system regarding power generation.
In het noordoosten bestaat er een emissiehandelssysteem met betrekking tot de opwekking van elektriciteit.
View from the north-east © Robert metsch.
Gezicht vanuit het noordoosten© robert metsch.
They're headed north-east.
Ze gaan noord-oost.
Convention for the protection of the marine environment of the north-east atlantic.
Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijke deel van de atlantische oceaan.
Junction box should be less than five meters out, six degrees north-east.
De schakelkast moet binnen vijf meter van je liggen. zes graden naar het noordoosten.
Convention on the protection of the marine environment of the north-east atlantic.
Verdrag ter bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijke deel van de atlantische oceaan.
Support to local socioeconomic development in the north-east of algeria B7-410 MEDA.
Steun bij lokale sociaal-economische ontwikkeling in het noordoosten van algerije B7-410 meda.
They account for only 1% of landings from the north-east atlantic.
Zij leveren slechts 1% van alle aanlandingen uit het noordoostelijke deel van de atlantische oceaan.
Mine action capacitybuilding, landmine impact survey in north-east.
Capaciteitsopbouw acties tegen mijnen, studie naar de impact van landmijnen in het noordoosten.
Convention for the protection of the marine environment of the north-east atlantic.
VERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN HET MARIENE MILIEU IN HET NOORDOOSTELIJK DEEL VAN DE ATLANTISCHE OCEAAN.
In the north-east corner.
In de noord-oost hoek.
Look at what they did in the north-east, their ambitions are obvious.
Kijk naar wat ze deden in het noord-oosten... hun ambities zijn duidelijk.
North-east at 60 meters.
Noordoost. op 60 meter.
Scheme of control and enforcement- north-east atlantic fisheries category c.
Controle- en handhavingsregeling- noordoostelijke deel atlantische oceaan categorie c.
The battle zone should be north-east of 81.
De gevechtszone moet ten noordoosten van de81 zijn.
Exit 19, north-east corner, building three, ground level.
Uitgang 19, noordoostelijke hoek, gebouw drie, begane grond.
Formation north-east of your station.
Formatie ten noordoosten van je station.
Nominal catch statistics in the north-east atlantic recast version.
Statistieken van de nominale vangsten in het noordoostelijke gedeelte van de atlantische oceaan herschikking.
In the north-east atlantic.
In het noordoostelijk deel van de atlantische oceaan.
And north-east atlantic ocean.
Deel van de atlantische oceaan.

Results: 398, Time: 0.0646

See also


north-east coast
de noordoostkust
north-east scotland
het noordoosten schotland north-east scotland ossenhoeder
north-east france
het noordoosten frankrijk
in north-east asia
in noordoost-azië
in north east england
in north east england
in north-east poland
noordoost polen
the east and north-east
het oosten en het noordoosten in het oosten en noordoosten
in north-east atlantic fisheries
visscrijgebied in het noordoostelijk deel van dc atlantische oceaan visserijgebied in het noordoostelijk deel van dc atlantische oceaan visscrijgebied in het noordoostelijk deel van de atlantische oceaan visserijgebied in het noordoostelijk deel van de atlantische oceaan
my region of north-east england
mijn regio noordoost-engeland

S Synonyms of "north-east"


the north-eastern part
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More