OUR BOYS IN DUTCH

Translation of Our Boys in Dutch

S Synonyms

Results: 402, Time: 0.0498

onze jongens (300) onze mannen (10) onze zoons (5) onze zonen (4)

Examples of using Our Boys in a sentence and their translations

Our boys will be lying in wait for'em.
Onze jongens liggen ze op te wachten.
Bring our boys home.
Breng onze mannen thuis.
Our boys are gonna be on TV.
Onze jongens komen op tv.
Our boys are friends, and I'm a happily married.
Onze jongens zijn vrienden, en ik ben gelukkige getrouwd.

That's what our boys were talking about?
Hebben onze zoons het hierover?
President johnson, bring our boys home from southeast asia.
President johnson, breng onze mannen thuis van zuidoost azië.
I don't want our boys running into any surprises. right.
Ik wil niet dat onze mannen iets tegenkomen.
We have gotta get our boys back!
We moeten onze zoons daar weghalen.
Our boys go to the same school.
Onze zonen zitten op dezelfde school.
They got all our boys except you and red.
Ze kregen al onze jongens behalve jij en red.
Those iranians, they kidnapped our boys!
Die iraniërs ontvoeren onze mannen.
I stopped caring about a lot of things when our boys were murdered.
Veel dingen kunnen me niet meer schelen nadat ze onze zonen vermoordden.
Did you take care of our boys on the other side?
Heb je gezorgd voor onze jongens aan de andere kant?
And you wonder why our boys are such smart-asses.
Vraag je je nog af waarom onze zoons zo bijdehand zijn?
These are our boys.
Dit zijn onze zoons.
Tonight i shall be drinking with our boys.
Vannacht drink ik met onze zonen.
Our boys.
Onze jongens.
One shudders at what our boys are enduring.
Je huivert om wat onze mannen moeten doorstaan.
I'm not leaving without our boys.
Ik ga niet weg zonder onze mannen.
Raised our boys here.
Onze jongens zijn hier opgegroeid.
And the taliban is still over there farting falafel and our boys are dying.
En de taliban zit er nog steeds falafels te vreten terwijl onze mannen sterven.
Why don't you take our boys home, Sam?
Waarom breng jij onze jongens niet naar huis, sam?
This tripwire was found by our boys at the entrance.
Deze valstrik werd door onze jongens bij de ingang gevonden.
Our boys were outclassed.
Onze jongens werden weggespeeld.
Save our boys.
Red onze jongens.
Our boys have bugs?
Hebben onze jongens wantsen?
Our boys love you guys.
Onze jongens houden van jullie.
These are our boys, frank, they're fighting for us.
Dit zijn onze jongens, frank, ze vechten voor ons.
These are our boys, off to fight for king and country.
Dit zijn onze jongens, af om te vechten voor koning en land.
Our men, our boys.
Onze mannen, onze jongens.

Results: 402, Time: 0.0498

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More