OUR STORY IN DUTCH

Translation of Our Story in Dutch

S Synonyms

Results: 404, Time: 0.0578

Examples of using Our Story in a sentence and their translations

Enjoy life, enjoy our story, enjoy our love!
Geniet van het leven, geniet van ons verhaal, geniet van onze liefde!
You know our story. i know it.
This isn't our story.
Dit is ons verhaal niet.
What's our story?
Wat moeten we vertellen?

Our story, my"crime.
Ons verhaal, mijn" misdaad.
Polaris, that's part of our story, too.
Polaris is ook onderdeel van onze geschiedenis.
Tell our story.
Vertel ons verhaal.
Our story shall be one.
Onze verhalen zullen één zijn.
That's our story.
Dat gaan we vertellen.
That sound is the end of our story.
Dat geluid is betekend het einde van onze geschiedenis.
So don't forget our story, all right?
Dus vergeet ons verhaal niet, oké?
It was so dramatic that we started sharing our story.
Het was zo indrukwekkend, dat we onze verhalen gingen uitwisselen.
Maybe our story is true.
Misschien is ons verhaal wel waar.
Debbie, go get everyone, so we can get our story straight.
Debbie, haal iedereen zodat we onze verhalen kunnen synchroniseren.
Let's get our story straight.
Laat ons, onze verhalen afstemmen.
I think our story stops here.
Ik denk dat ons verhaal hier stopt.
You want to buy our story for 5,500 bucks.
U wilt ons verhaal kopen voor 5500 dollar.
But our story begins before marley was born.
Maar ons verhaal begint voor marley was geboren.
No, our story begins in a place all newsmen dream of.
Nee, ons verhaal begint op een plaats waar alle verslaggevers van dromen.
Our story is actually more important than money.
Ons verhaal is eigenlijk belangrijker dan geld.
Tell our story, christian.
Vertel ons verhaal, christian.
Our story begins in 1861.
Ons verhaal begint in 1861.
Our story.
Ons verhaal.
Our story begins in bikini Bottom's popular undersea eatery.
Ons verhaal begint in de populairste onderwater eetgelegenheid van bikinibroek.
Here's our story.
Dit is ons verhaal.
Their story,... is our story.
Hun verhaal... is ons verhaal.
Our story?
En ons verhaaltje?
What's our story for the kids?
Wat vertellen we de kinderen?
We're coming to the end of our story now.
We komen nu aan het eind van ons verhaaltje.
Our story?
Onze verhalen?

Results: 404, Time: 0.0578

Word by word translation


our
- onze ons onzen onzer
story
- verhaal story vertellen verhaaltje verhalen
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More