OUR TASK IN DUTCH

Translation of Our Task in Dutch

S Synonyms

Results: 393, Time: 0.0481

onze taak (345) onze opdracht (15) onze task (6) ons werk (5) onze plicht (3)

Examples of using Our Task in a sentence and their translations

It's our task to placate the ancient ones.
Het is onze taak de ouden tevreden te stellen.
It makes our task difficult, but not impossible.
Het maakt onze taak moeilijk, maar niet onmogelijk.
My brethren... our task is nearly complete.
Mijn broeders... onze opdracht is bijna klaar.
Now, our task is simple.
Nu, onze taak is eenvoudig.

Did our task force in boston recognize McClusky?
Heeft onze task force in boston mcclusky herkent?
That was our task and that is what we have done.
Dat was onze opdracht en die hebben we volbracht.
Our task is to fight crime.
Onze taak is om de misdaad te bestrijden.
That is our task.
Dat is onze opdracht.
Our task is just beginning.
Ons werk is nog maar net begonnen.
Now, obviously, you are a well-respected member of our task force.
U bent een zeer gerespecteerd lid van onze task force.
This too is our task for the next ten years.
Ook dit is onze taak voor de komende tien jaar.
That was not our task.
Dat was niet onze opdracht.
Let's send McClusky's photo to our task force in boston.
Laat mcclusky zijn foto worden doorgestuurd naar onze task force in boston.
Reorientation is our task.
Heroriëntering is onze plicht.
Because we lacked someone of his rank in our task force.
Omdat we iemand van zijn rang tekort kwamen bij onze task force.
Only by listening to them can we succeed in our task.
Alleen als we naar hen luisteren, kunnen we in onze opdracht slagen.
It is our task to communicate on this matter.
Het is onze taak ook daarover te communiceren.
Our task here is not so great.
Onze taak is hierin niet zo groot.
Our task is still to kill titans.
Onze taak is nog steeds de titans vermoorden.
Our task is to take decisions that no one else dares.
Onze taak is het nemen van beslissingen. niemand anders durft dat.
That is our task in the coming weeks.
Dat is onze taak voor de komende weken.
Our task was to bring peace, and we did.
Onze taak was om vrede te brengen en we deden het.
That is our task.
Dat is onze taak.
You must understand the seriousness of our task.
Je moet de ernst van onze taak begrijpen.
Our passion is our task.
Onze passie is onze taak.
Yet i would rather talk about that which is our task.
Maar ik wil het liever hebben over wat onze taak is.
Now we begin our task.
Nu beginnen we met onze taak.
That is our task now.
Dat is nu onze taak.
This is now our task.
Dat is nu onze taak.
This is our task.
Dat is onze taak.

Results: 393, Time: 0.0481

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More