PAST TWO YEARS IN DUTCH

Translation of Past Two Years in Dutch

S Synonyms

Results: 283, Time: 0.0376

de afgelopen twee jaar (134) de laatste twee jaar (58) de afgelopen 2 jaar (9) de voorbije twee jaar (9) de laatste twee jaren (8) de afgelopen twee jaren (6) twee jaar tijd (4)

Examples of using Past Two Years in a sentence and their translations

The past two years, i have been APRN at west london emergency.
De afgelopen twee jaar ben ik APRN geweest in west-londen emergency.
Within the past two years.
You been lying to me for the past two years.
Je hebt de afgelopen twee jaar tegen me gelogen.
They all died within the past two years.
Allemaal in de afgelopen 2 jaar.

Jacques, for these past two years i can't praise you enough.
Jacques, voor de laatste twee jaar kan ik je niet genoeg prijzen.
During the past two years this text has evolved significantly.
Gedurende de afgelopen twee jaar heeft deze tekst zich aanzienlijk ontwikkeld.
The commission has intensified dissemination activities in the past two years.
De commissie is de voorbije twee jaar actiever geworden op het vlak van resultaatverspreiding.
He was in dubrovnik, croatia, the past two years.
Hij was de laatste twee jaar in dubrovnik, kroatië.
Rabban has lost almost 50,000 troops in the past two years.
Rabban heeft de afgelopen twee jaar bijna 50.000 soldaten verloren.
Bauer has been a semi-reliable source of information for the past two years.
Bauer was een semi geloofwaardige bron van informatie voor de afgelopen 2 jaar.
The past two years have been the hardest of my life.
De voorbije twee jaar waren de moeilijkste uit mijn leven.
Sykes' records for the past two years show no calls to kimble.
Sykes' overzichten van de laatste twee jaar laten geen gesprekken zien met kimble.
The climate has also improved for political dissidents in the past two years.
Het klimaat is de afgelopen twee jaar ook voor politieke dissidenten verbeterd.
Cecil, he's been arrested sixteen times, over the past two years.
Cecil, hij is al 16 keer gearresteerd gedurende de afgelopen 2 jaar.
You have been home, like, four weekends in the past two years.
Je bent vier keer thuis geweest in twee jaar tijd.
You have refinanced your house three times in the past two years.
Je hebt je huis drie keer geherfinancierd de afgelopen 2 jaar.
The past two years have been... difficult.
De afgelopen twee jaren zijn... moeilijk geweest.
I have been looking for her for the past two years.
Ik heb haar de afgelopen twee jaar gezocht.
I have lived and worked in south africa for the past two years.
Ik heb de voorbije twee jaar geleefd en gewerkt in zuid-afrika.
About you harassing rachel gibson for the past two years. Rachel? What?
U hebt rachel gibson de laatste twee jaar lastiggevallen.
Every tuesday night, for the past two years.
Elke dinsdagavond, gedurende de afgelopen twee jaar.
Net FDI inflows have increased over the past two years.
De netto-instroom van buitenlandse directe investeringen neemt de laatste twee jaar toe.
Kathy, we have been state champs for the past two years.
Kathy, we zijn de staatkampioenen van de voorbije twee jaar.
He's hit four colleges in the tri-states in the past two years.
Hij heeft toegeslagen op vier colleges in drie staten in de laatste twee jaar.
Are you aware that in the past two years.
Bent u op de hoogte dat de afgelopen twee jaar.
My insurance against worthy, every illegal transaction for the past two years.
Mijn verzekering tegen worthy. alle illegale transacties van de afgelopen twee jaar.
They have not had any movement on the case in the past two years.
Ze hadden geen enkele vooruitgang meer geboekt in de zaak de laatste twee jaar.
I have had three heart attacks in the past two years.
Ik heb drie hartaanvallen gehad in de afgelopen twee jaar.
Jennings' financial statements for the past two years.
Het financieel overzicht van jennings van de afgelopen twee jaar.
We need to talk about the past two years.
We moeten het hebben over de afgelopen twee jaar.

Results: 283, Time: 0.0376

Word by word translation


past
- het verleden voorbij vroeger afgelopen laatste
two
- twee beide
years
- jaar jarenlang jaren jarenlange jaartjes

S Synonyms of "past two years"


"Past two years" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More