PEASANTS IN DUTCH

Translation of Peasants in Dutch

S Synonyms

Results: 401, Time: 2.0757

boeren (119) van de boeren (3) boerinnen (3)

Examples of using Peasants in a sentence and their translations

Afghan peasants abducted by the americans.
Afghaanse boeren die de C_BAR_ aheef1 ontvoerd.
He must have tithed the peasants.
Hij moet tienden van de boeren hebben geheven.
Villagers, peasants, people in general and hot damsels... gather around.
Dorpelingen, boeren, mensen in het algemeen en warme jonkvrouwen... verzamelen rond.
They don't want to be treated like backward peasants.
Ze willen daar niet als achterlijke boerinnen behandeld worden.

Through there, to the left, peasants' bar.
Daar links. bar van de boeren.
Wilhelm calls them peasants, and they are.
Wilhelm noemt ze boeren... en dat zijn ze.
He lives like all the peasants here his wife is a peasant.
Hij leeft zoals alle boeren hier zijn vrouw is een boerin.
They finish their convalescence in peasants' homes.
Zij wachten hun herstel af in de huizen van de boeren.
Poor alice, she just keeps getting cast as these peasants.
Arme alice, ze wordt altijd voor boerinnen gekozen.
Those foolish peasants.
Die domme boeren.
So, they tried offering women... beggars and peasants.
Dus probeerden ze vrouwen, bedelaars en boeren te offeren.
Uh, the russian revolution was started by peasants.
Uh, de russische revolutie is begonnen door boeren.
Apparently performed on his own peasants.
Kennelijk uitgevoerd op zijn eigen boeren.
You are downtrodden peasants.
Jullie zijn onderdrukte boeren.
Yes, that's what the peasants claim.
Ja, dat beweren die boeren.
I don't negotiate with peasants.
Ik onderhandel niet met boeren.
You're all a bunch of peasants.
Jullie zijn allemaal een stel boeren.
If it lasts any longer, we will have fewer peasants.
Als hij langer duurt, hebben we minder boeren.
You will have to live with the peasants.
U moet bij boeren wonen.
The cold meltwater often brought the bodies of peasants dead of starvation.
Het koude smeltwater voerde vaak de lijken van boeren mee... die waren verhongerd.
The capital was recently attacked by the revolting peasants.
De hoofdstad is onlangs aangevallen door rebellerende boeren.
They won't be peasants anymore if you teach them.
Ze zouden geen boeren meer zijn als jij ze onderwees.
The peasants have come to say goodbye.
De boeren komen afscheid nemen.
These peasants probably belong to someone we know.
Deze boeren horen waarschijnlijk bij iemand die we kennen.
The peasants do not vote.
De boeren stemmen niet.
Peasants breastfeed.
Boeren geven borstvoeding.
Get some peasants to eat the grass.
Laat een stel boeren 't gras opeten.
Filthy peasants, don't anybody touch me!
Smerige burgers, raak me niet aan!
Pitchfork peasants with murder in their eyes, and me, your guardian angel.
Boeren met hooivorken met moord in hun ogen en ik, je beschermengel.
The peasants are trying to get into the castle.
De burgers proberen het kasteel binnen te dringen.

Results: 401, Time: 2.0757

See also


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More