POPULATION DENSITY IN DUTCH

Translation of Population Density in Dutch

Results: 407, Time: 0.0436

Examples of using Population Density in a sentence and their translations

Population density in these regions is 3.7 times higher than in peripheral regions.
De bevolkingsdichtheid in deze regio's is 3,7 keer groter dan in de perifeer gelegen regio's.
The population density was.
De hoofdplaats is primghar.
The population density was.
De hoofdplaats is chipley.
The population density was 4,005.8 people per square mile 1,546.5/km.
De bevolkingsdichtheid was destijds 1.546 personen per vierkante kilometer.

Population density also seems to play a role.
De bevolkingsdichtheid lijkt eveneens een rol te spelen.
The population density was.
De hoofdplaats is stuart.
Population density, etc.
De bevolkingsdichtheid, enz.
The population density was.
De hoofdplaats is brunswick.
The population density was 1,101.2 people per square mile 428.4/km.
De bevolkingsdichtheid bedroeg 1,101.2 personen per vierkantemijl 428,4/km².
The population density was.
De hoofdplaats is wheaton.
The population density was 13,328.4 people per square mile 5,135.6/km.
De bevolkingsdichtheid is5.135,6 inwoners per vierkante kilometer.
The population density was.
De hoofdplaats is catlettsburg.
The population density was.
De hoofdplaats is shepherdsville.
The population density was.
De hoofdplaats is bardwell.
Based on the population density of the area, I... estimated.
Op basis van de bevolkingsdichtheid van het gebied, heb ik het geschat.
The population density was.
De hoofdplaats is marion.
The population density in 2006 was 76 people per km.
De bevolkingsdichtheid in 2006 was 76 inwoners per km².
The population density was.
De hoofdplaats is owensboro.
The population density is 36 people per km.
De bevolkingsdichtheid is 39/km².
The population density was.
De hoofdplaats is munfordville.
See also chapter 4.1 and 4.2, sections on population density and settlement structures.
Zie ook de paragrafen 4.1 en 4.2 over de bevolkingsdichtheid en de vestigingspatronen.
The population density was.
De hoofdplaats is barbourville.
The population density was.
De hoofdplaats is london.
The population density was.
De hoofdplaats is smithland.
The population density was.
De hoofdplaats is salyersville.
The population density was.
De hoofdplaats is harrodsburg.
The population density was.
De hoofdplaats is tompkinsville.

Results: 407, Time: 0.0436

See also


population density criterion
een criterium lage bevolkingsdichtheid criterium bevolkingsdichtheid voldoen
on population density
over de bevolkingsdichtheid de op bevolkingsdichtheid
population distribution and density
de bevolkingsspreiding en -dichtheid
have a population density
een bevolkingsdichtheid hebben
a population density of less
een bevolkingsdichtheid van minder
areas of high population density
gebieden een grote bevolkingsdichtheid meer dichtbevolkte gebieden de gebieden de hoogste bevolkingsdichtheid
regions with a low population density
regio's met een geringe bevolkingsdichtheid
with a population density of less
waarvan de bevolkingsdichtheid minder met een bevolkingsdichtheid van minder

Word by word translation


population
- de bevolking de populatie inwoners bevolkingsgroepen de beroepsbevolking
density
- dichtheid de densiteit een bevolkingsdichtheid km² de varkensdichtheid
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More