PRONOUNCE IN DUTCH

Translation of Pronounce in Dutch

S Synonyms

Results: 404, Time: 0.0978

uitspreken (125) verklaren (24) doodverklaren (3) verklaar (129) uitspreekt (16) hierbij verklaar (3) uitspreek (4) uitgesproken (3)

Examples of using Pronounce in a sentence and their translations

I now pronounce you dead!
Ik verklaar je nu... dood.
I now pronounce you man and wife.
Nu verklaar ik u man en vrouw.
It's real, but i can't pronounce it.
Het is echt, maar ik kan het niet uitspreken.
I now pronounce you... man and wife.
Ik verklaar jullie nu... man en vrouw.

I pronounce you Nardac! ready below?
Hierbij verklaar ik u tot nardac.
The staff call me madame, but they can't pronounce desqueyroux.
Het personeel noemt me madame, maar desqueyroux kunnen ze niet uitspreken.
So it is with great pleasure i pronounce you.
Hierbij verklaar ik u.
I can't even read it or pronounce the words.
Ik kan het niet eens lezen, of de woorden uitspreken.
Pronounce him?
Hem doodverklaren?
I then pronounce you.
Dan verklaar ik u.
He knows i can't pronounce his real name.
Hij weet dat ik zijn echte naam niet kan uitspreken.
They pronounce him dead at the scene.
Ze verklaren hem dood ter plaatse.
I pronounce you man and wife until you find a minister.
Ik verklaar u man en vrouw totdat je een minister vind.
Could you just pronounce him so i can go home?
Kun je hem gewoon doodverklaren, zodat ik naar huis kan?
I do! Both: we now pronounce you husband and wife!
We verklaren jullie nu man en vrouw.
Well, however you pronounce it, this roughly translates to"Ferocious animal.
Hoe je het ook uitspreekt, dit vertaalt zich ruwweg als.
I can't pronounce it.
Ik kan het niet uitspreken.
I now pronounce you husband and wife.
Ik verklaar u nu man en vrouw.
You have to pronounce him.
Je moet hem doodverklaren.
I will go pronounce.
Ik zal haar dood verklaren.
And i now pronounce you... man and wife.
En nu verklaar ik je man en vrouw.
When i pronounce them, it sounds different,” nina tells us.
Wanneer ik ze uitspreek, klinkt het anders," verteld nina.
That would be the one german word you pronounce perfectly.
Dat is het enige duitse woord dat je perfect uitspreekt.
Those are all words you can pronounce, Scooby!
Allemaal woorden die je kunt uitspreken, scooby.
Then i now pronounce you man and wife.
Dan verklaar ik jullie nu man en vrouw.
Tell me one more time, how do you pronounce your name?
Kun je mij nog een keer uitleggen hoe ik je naam uitspreek?
Hope that's how you pronounce it.
Ik hoop dat je het zo uitspreekt.
Only goats can pronounce this.
Alleen geiten kunnen dit uitspreken.
I can't pronounce the guy's name anyhow.
Ik kan de jongen zijn naam trouwens niet verklaren.
My spirit name is narandamundi but my brother can't pronounce it.
Mijn spirituele naam is nuranda mundi. maar mijn broer kan dat niet uitspreken.

Results: 404, Time: 0.0978

SEE ALSO

See also


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More