REALLY NECESSARY IN DUTCH

Translation of Really Necessary in Dutch

S Synonyms

Results: 393, Time: 0.1101

echt nodig (259) echt noodzakelijk (43) werkelijk nodig (26) werkelijk noodzakelijk (16) nou nodig (9)

Examples of using Really Necessary in a sentence and their translations

Is this really necessary, huh?
Is dit echt nodig, hè?
Is that really necessary, John?
Is dat echt nodig, john?
Is it really necessary right now?
Is dit echt noodzakelijk nu?
Is this really necessary?
Is dit werkelijk nodig?

Is that really necessary, doc?
Is dat echt nodig, dokter?
Is this exercise really necessary, Detective?
Is deze oefening echt noodzakelijk, rechercheur?
Was all this really necessary?
Was dit werkelijk noodzakelijk?
Is it really necessary that i go with them?
Is het echt nodig dat ik met ze meega?
Is it really necessary?
Is dat werkelijk nodig?
Oh. is that really necessary, dr. Shepherd?
Is dat echt noodzakelijk, dr.
Is this wiretap really necessary, Counselor?
Is dat afluisteren echt noodzakelijk, raadsheer?
Ls that really necessary?
Was dat nou nodig?
Is that really necessary?
Is dat werkelijk noodzakelijk?
Mr. jackson, was my trip down here really necessary?
Mr jackson, was mijn komst werkelijk nodig?
Was that really necessary, Doctor?
Was dat echt nodig, dokter?
Supervision should be limited to what is really necessary and useful.
Het toezicht dient te worden beperkt tot hetgeen werkelijk noodzakelijk en zinvol is.
Is that really necessary, sir?
Is dat echt nodig, meneer?
Is that really necessary?
Is dat nou nodig?
Is it really necessary that they should have to risk their lives?
Is het echt noodzakelijk dat ze hun leven op het spel zetten?
Is it really necessary to kill them?
Is het echt nodig hen te doden?
Is this thing really necessary?
Is dit ding werkelijk noodzakelijk?
Whether this corrective mechanism is really necessary is a moot point.
Men zou zich kunnen afvragen of dit correctiemechanisme echt noodzakelijk is.
It was really necessary?
Was dat nou nodig?
Yes, they are really necessary.
Ja die zijn echt noodzakelijk.
Is this really necessary, agent Todd?
Is dit echt nodig, agent todd?
Is this really necessary?
Is dit nou nodig?
James, are those really necessary?
James, zijn die werkelijk noodzakelijk?
RO, is this really necessary?
RO, is dit werkelijk noodzakelijk?
Is this really necessary, uncle skills?
Is dit echt nodig nonkel skills?
Was that really necessary?
Was dat nou nodig?

Results: 393, Time: 0.1101

Word by word translation


really
- echt heel erg werkelijk eigenlijk
necessary
- nodig noodzakelijk moet vereiste benodigde
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More