RIFT IN DUTCH

Translation of Rift in Dutch

S Synonyms

Results: 400, Time: 0.0767

Examples of using Rift in a sentence and their translations

The rift extends as far as the eye can see.
De scheur reikt zo ver het oog kan zien.
The rift is becoming unstable.
De scheur wordt instabiel.
Yet, i consider the rift in his family my greatest failure.
Toch zie ik de kloof in zijn familie als mijn grootste mislukking.
This rift developed into the adamastor ocean during the ediacaran.
Uit deze rift ontwikkelde zich de adamastoroceaan.

The rift was created... and on that day the ori were born.
De kloof ontstond, en op die dag zijn de ori geboren.
He's using the rift to send horrible creatures into our world.
Hij gebruikt de scheur om vreselijke wezens naar onze wereld te sturen.
I reckon it came through the rift, into the sea and beached itself.
Ik geloof dat het door de kloof kwam, in zee en toen strande.
The rift is splintering because of you.
De scheuring is aan het uitbreiden, door jou.
The rift in the galaxy is not our fault.
De scheur in de melkweg is niet onze schuld.
Rift valley fever.
Rift valley koorts.
Sealer of the rift, seeker of truth.
Sluiter van de scheur, zoeker van de waarheid.
House feeds on rift energy and tardises are bursting with it.
Huis voedt zich met rift energie en tardisen zitten er vol mee.
If we open that rift fully, millions of lives will be at risk.
Als we de scheuring volledig openen, zullen miljoenen levens op het spel staan.
Cross-referencing with the rift activity monitor, doesn't look like it.
Kruis verwijzing naar de breuk activiteits monitor, het lijkt er niet op.
Stabilise it, wait for the rift to open and... send it back.
Stabiliseren het, wachten tot de kloof open gaat en... sturen het terug.
The rift between us is finally bridged.
De kloof tussen ons is eindelijk overbrugd.
And it just so happens to be on top of the rift.
En toevallig net boven op de slenk.
Rift valley fever.
Rift valley fever.
The rift was active at these coordinates 200 feet above ground.
De breuk was actief op deze coördinaten 200 voet boven de grond.
Open the rift.
Open de scheuring.
You can't go into the rift.
Je kunt de scheur niet in gaan.
They're coming through the rift, actualising in this plane of reality.
Ze komen door de scheur, verwezenlijkt in dit vlak van realiteit.
And it just so happens to be right on top of the rift.
En toevallig net boven op de slenk.
I'm opening the rift.
Ik ga de scheuring openen.
But greater still the rift between our houses.
Maar groter nog de kloof tussen onze huizen.
The rift will be closed by then.
De breuk wordt dan gesloten.
We are passing through the bassen rift, sir.
We gaan door de bassen rift.
Opening the rift could devastate the city.
Openen van de scheuring kan de hele stad verwoesten.
It's the rift.
Het is de slenk.
The rift was unstable.
De kloof was instabiel.

Results: 400, Time: 0.0767

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More