RUBBER STOPPER IN DUTCH

Translation of Rubber Stopper in Dutch

Results: 409, Time: 0.0626

een rubber stop (68) de rubberen stop (48) een rubberstop (23) de rubber dop (2) het rubberen dopje (3) het rubberen stopje (3) de rubberstopper (3)

Examples of using Rubber Stopper in a sentence and their translations

Cardboard box, PET vial with a rubber stopper and aluminium cap.
Kartonnen doos, pet-fles met een rubber stop en aluminium dop.
Do not touch the rubber stopper after it has been cleaned.
Raak de rubberen stop niet meer aan na het schoonmaken.
Inject the content of the syringe into the vial through the rubber stopper.
Injecteer de inhoud van de spuit door de rubberen stop in de injectieflacon.
Each vial is closed with a rubber stopper and sealed with an aluminium cap.
Iedere injectieflacon is gesloten met een rubber stop en afgedicht met een aluminium cap.

Push the needle through the rubber stopper of the vial with the.
Steek de naald door de rubber dop van de injectieflacon met de.
Leave the syringe in the rubber stopper.
Laat de spuit in de rubberen stop zitten.
Each vial is closed with a rubber stopper and sealed with an aluminium cap.
Iedere flacon is gesloten met een rubber stop en afgedicht met een aluminium cap.
Push the needle through the rubber stopper.
Duw de naald door de rubberen stop.
Clean the rubber stopper of the vial of SOMAVERT with an antiseptic or alcohol swab.
Reinig het rubberen stopje van de SOMAVERT injectieflacon met een antiseptisch of alcoholdoekje.
Cardboard box, glass vial with a rubber stopper and aluminium cap.
Kartonnen doos, glazen injectieflacon met een rubber stop en aluminium dop.
The rubber stopper should never be pierced more than once.
De rubber dop dient niet vaker dan eenmaal te worden doorboord.
The bottles are closed with a rubber stopper and an aluminium cap.
De flacons zijn afgesloten met een rubberstop en een aluminium felscapsule.
Push the yellow needle through the centre of the rubber stopper of the vial.
Druk de gele naald door het midden van de rubberen stop van de injectieflacon.
High density polyethylene bottle with chlorobutyl rubber stopper and aluminium seal.
Flexibele kunststof flacon in polyethyleen van hoge dichtheid afgesloten met een rubberstop en aluminium felscapsule.
Push the needle through the centre of the rubber stopper of the vial.
Druk de naald door het midden van de rubberen stop van de injectieflacon.
There will be a rubber stopper underneath- keep this in the vial.
Er zit een rubberen stop onder- laat deze in de injectieflacon zitten.
Clean the rubber stopper again with an unused alcohol swab.
Reinig de rubberen stop opnieuw met een nog niet gebruikt alcoholdoekje.
Clean the rubber stopper of both vials with an alcohol swab figure 3b.
Reinig de rubberen stop van beide injectieflacons met een alcoholdoekje afbeelding 3b.
Reaction vial: type i glass vial with a rubber stopper teflon-lined bromobutyl.
Reactieflacon: type i-glas flacon met een rubberen stop met teflon bekleed broombutyl.
Clean the rubber stopper on the top of the vial with an alcohol swab again.
Reinig de rubberen stop bovenaan de injectieflacon opnieuw met een gaasje met alcohol.
Carefully remove the rubber stopper.
Verwijder voorzichtig de rubber stop.
If possible, avoid touching the rubber stopper with your fingers.
Vermijd, indien mogelijk, de rubberen stop met uw vingers aan te raken.
Rubber stopper under plastic cap.
Rubberen stop onder plastic dop.
Make sure not to touch the rubber stopper again.
Zorg ervoor dat u de rubberen stop niet meer aanraakt.
Clean the rubber stopper on the vial, but do not remove the stopper.
Desinfecteer het rubberstopje op de injectieflacon, maar verwijder het stopje niet.

Results: 409, Time: 0.0626

See also


rubber stopper sealed
een rubberstop rubberen stop die is afgedicht
rubber stopper should
rubberstop dienen de rubber dop dient
bromobutyl rubber stopper and aluminium
bromobutylrubberen stop en een aluminium
vial with butyl rubber stopper
injectieflacon met een butyl rubber stop injectieflacon met butylrubber stopper flacon , met butyl rubber stop
rubber stopper into the vial
de rubber stop in de injectieflacon het rubberen stop in de flacon de rubberen stop in de flacon
closed with chlorobutyl rubber stopper
afgesloten met chloorbutylrubber afgesloten met een chlorobutylrubberstop
vial with chlorobutyl rubber stopper
injectieflacons met een chlorobutyl rubberen stop injectieflacon met chlorobutyl rubberen stop flacon , met chlorobutyl rubber stop injectieflacon met chloorbutylrubberen stop
the rubber stopper and press
de rubber stop en druk op
not touch the rubber stopper
raak de rubberen stop niet raak de rubber stop niet
vial with a bromobutyl rubber stopper
injectieflacon met een bromobutyl rubberen stop injectieflacon met een bromobutylrubberen stop injectieflacon met een broombutylrubber stop
with a grey butyl rubber stopper
met een grijze butylrubberen stop
with fluoropolymer-coated bromobutyl rubber stopper
met een bromobutylrubberen stop , bedekt een fluoropolymeerlaag met een fluoropolymeerlaag bedekte bromobutylrubberen stop
with a chlorobutyl-isoprene rubber stopper
met een chlorobutyl- isoprene rubber stop met met chlorobulyl-isopreen rubber stop
butyl rubber stopper and aluminium seal
een butylrubberen stop en een aluminium verzegeling broombutylrubber en aluminium verzegeling

Word by word translation


rubber
- rubber een condoom het rubberen de rubberindustrie de robber
stopper
- stop stopper het stopje een dop

"Rubber stopper" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More