ALPHABETICAL SEARCH

SA

zei zeide antwoordde verklaarde opgemerkt stond gezegd zeiden zegt antwoordden verklaard opmerkte staat verklaart antwoorden verklaarden geantwoord opmerkten staan opmerkt zeit stonden
say
zeggen antwoorden beweren staat zeg zegt zei staan beweert stond antwoordt antwoordden beweer beweerd antwoordde sta
dezelfde hetzelfde ook dezelfden hetzelfde--
saw
zag heb zaag gezien zien heeft hebben hebt zagen
de veiligheid safety de beveiliging de veiligheids de veiligheidsen
veilig de kluis veiligheid safe veilige veiliger veiligere safes
redden besparen behalve opslaan bewaar save bevrijden redding sla behoede
zei dat verklaard dat vertelde dat gesteld dat beweerd dat opgemerkt dat heeft gezegd stond dat gezegd dat zeiden dat zegt dat verklaarde dat stelde dat verklaart dat beweerde dat stelt dat beweert dat verteld dat staat dat heb gezegd verklaarden dat hebt gezegd beweren dat opmerkte dat vertelden dat stellen dat vertelt dat opmerken dat hebben gezegd

SB

sba
de SBA small business act de WKO een SBA de sba-maatregelen
sbarbati
sbarbati
sbs
SBS sectorale begrotingssteun
sbb
SBB de DBB
sbg
SBG
sberbank
de SBR

SC

school schooltijd studeren scholen studeerde gestudeerd studeert school's schooltje
wetenschappelijke wetenschap scientific weten­schappelijke wetenschappelijk weten­schappelijk WETENSCHAPPELIJK wetenschappelijker wetenschappen
bang schrikken angstig hebt bang gemaakt doodsbang eng joeg bange banger schrok geschrokken schrik bang heb gemaakt jaagde heb bang gemaakt heeft bang gemaakt jaagt angstige
wetenschap science wetenschappelijke natuurwetenschappen natuurkunde wetenschappen wetenschappelijk wetenschaps natuurwetenschap wetenschap-
schaal de omvang een schaal scale de weegschaal schaalvoordelen de schaalverdeling beklimmen de verdeelsleutel de schaalgrootte toonladder grootschalige
scène de plaats delict de scene het toneel de plek plekke de misdaadplek het plaats delict tafereel de misdaadplaats de PD de plaats de misdaad scéne

SD

sdgs
de sdg's de ddo's de sdgs de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling de DDO
SDR BTR bijzondere trekkingsrechten speciale trekkingsrechten sdr's
sds
SDS de SDO voor de strategie de strategie voor duurzame ontwikkeling het VIB
sdo
WDO SDO
sdc
de SDC
sda
SDA
sdu
SDU

SE

see
zie kijk begrijp snap spreken zien ziet zag kijken begrijpt kijkt begrijpen snapt spreek snappen spreekt keek begrepen gesproken
gezien waargenomen beschouwd meegemaakt zichtbaar zien zag zie zichtbare meemaakte meemaken
tweede seconde even de tweede een second een ogenblik twee seconden eventjes een ogenblikje effe secondes een seconde 'n second
de sector sectorale bedrijfstak de sectoren sectoraal bedrijfstakken 's sector
verschillende verscheidene meerdere diverse een aantal enkele een paar tal 'n paar 'n aantal verschillenden meerder
dienst service dienstverlening de dienstensector de betekening dienstverlenende diensten dienste dienst- service-


SG

DAEB diensten algemeen economisch belang algemeen economisch belang daeb's
sgt
sgt sergeant brigadier
DAB diensten algemeen belang dab's
de BSS
sgs
sg's
SGML
daeb's kunnen
sergeant hegarty
sgr
SGR

SH

she
ze zij -ze ze-- ze's
zal wordt stelt moet dient uiterlijk lid geldt toepassing vastgestelde verstrekt verleent geschiedt deelt verricht vermelde bedraagt treedt
neergeschoten schoot schot kans doodgeschoten beschoten shot heeft een schutter gefilmd een injectie opname neerschoten worp een spuit kogel een borrel gemikt
shit stront troep spul onzin dingen rotzooi zooi verdomme schijten rommel poep ellende reet verdorie gezeik gedoe gelul waardeloos moer klote scheet donder kut vreten rot
korte klein tekort short krap een afkorting kortom kort kleine kortere korter kleiner

SI

sinds aangezien omdat sedert want geleden sindsdien al immers alle
sir
meneer sir mijnheer sir. sire meneertje
de kant zijde side de zijkant partij opzij zij aan staan zijden partijen de zijkanten staat stond de kanten sta zijdes
één enkele interne enkelvoudige vrijgezel single alleenstaande eenmalig de single afzonderlijke eengemaakte gemeenschappelijke eenzelfde éénmalige ongehuwde
ondertekend getekend is ondertekend ondertekening ondertekenden gesigneerd ondertekende tekende tekenden tekenen ondertekenen zijn ondertekend ondertekent gesigneerde signeerde was ondertekend signeren waren ondertekend
soortgelijke vergelijkbaar gelijk dezelfde gelijkaardige lijkt gelijksoortige dergelijke hetzelfde eenzelfde gelijkwaardig analoog identiek aanverwanteSL

slapen bed de slaap sleep seks vrijen slaap slaapt geslapen vrijt
slapen naar bed seks sleeping slaapt sliep slaap
langzaam traag vertragen rustig te remmen sloom een trage afremmen kalm een vertraging traagheid
geslapen naar bed naar bed ging seks gevreeën geneukt sliep sliepen slapen naar bed gegaan naar bed gingen neukte
slowakije slovakije sobota krtíš bebravou slowaakse slowaaks
licht enigszins een beetje lichtelijk ietwat een iets net iets slightly lichtjes lichte 'n beetje
slaven de slaven dienaren slaaf slavinnen slaafjes der slaven

SM

het MKB kmo's het midden- kleinbedrijf kleine en middelgrote ondernemingen kleine en middelgrote bedrijven middelgrote KMO het mkb's kmo
slim intelligente smart verstandig pienter slimme intelligent slimste slims verstandige smart's
ruiken de geur stinkt de stank reuk ruik ik geroken smell ruik je ruikt stinken stink
rook te roken smoke een sigaret rookt een peuk roken rookte 'n sigaret
lachen glimlach lach smile grijns lacht lachte lachje lachend glimlachje
kleine en middelgrote ondernemingen het midden- en kleinbedrijf kleine en middelgrote bedrijven

SN

sneeuw snow sneeuwwitje forecast het sneeuwen sneeuwweather sneeuwen snow's sneeuwde
snake
een slang snake een serpent 'n adder 'n slang een adder
slangen snakes het slangen slang
een sluipschutter sniper een scherpschutter de schutter de sluipmoordenaar 'n sluipschutter 'n scherpschutter snipers
sluipen stiekem glippen smokkelen een sneak gluiperd binnensmokkelen stiekemerd binnensluipen binnenglippen achterbakse
een snack eten lekkers een tussendoortje een hapje tussendoortje snack snacks hapjes 'n snack snacken
sneakers gympen schoenen sportschoenen gymschoenen pantoffels gympies gympjes

SO

iets zoiets iets-- -iets
sommige enkele een aantal een paar bepaalde enige er ongeveer andere heeft soms nog wat circa wel wat een soort
sociale maatschappelijke social sociaal maatschappelijk SOCIAAL socialer social-
iemand iemands iemand's
son
zoon jongen knul son zoontje zoon's zoons
iemand iemands iemand's
soms weleens
sorry het spijt me spijt me jammer helaas pardon kwalijk excuses excuseer betreur droevig
dus je zodat je zodat jij zodat u zodat jullie heb je ben je zo je opdat je en je

SP

een keversoort soorten diersoorten een zoogdier uit species een mierensoort ras een vlinder uit een zangvogel een vissensoort uit uit de familie een beervlinder
de geest spirit gedistilleerde ziel een sfeer de strekking spirituele pit de geesten der geesten spiritueel
heb besteed uitgegeven doorgebracht bracht spendeerde doorbracht verbruikte doorbrachten doorgebrachte
gespecificeerd genoemde bepaalde vastgestelde vermelde aangegeven opgegeven vermeld omschreven gepreciseerd worden gespecifieerd nader

SQ

vierkante square het plein het kwadraat quitte kwadrateren vierkant 't plein vierkantje kwadrateert vierkanten
knijpen knijp in persen druk squeeze er proppen een kneepje wringen in de verdrukking de prijssqueeze samenknijpen
een eekhoorn squirrel eekhoorntje 'n eekhoorn een eekhoorntje
kwadraat vierkante gekwadrateerde squared vereffend vierkant gekwadrateerd
vierkanten pleinen kwadraten squares vakjes kwadratensom vierkantjes vierkant vierkante pleintjes
inktvis pijlinktvis squid pijlinktvissen inktvissen

SR

sri
sri
sri lanka sri-lanka sri lanka's
SRM secundaire grondstoffen GRM gespecificeerd risicomateriaal
sre's sres
srt
SRT de S.R.T.
srednja

SS

SSPE sspe's SSPR
effectenafwikkelsystemen effecten-afwikkelsystemen afwikkelingssystemen
ssc
de SSC
SDAB

ST

stoppen tegenhouden stop met ophouden niet halte weerhouden voorkomen stopzetten stop stopt stopte ophoudt tegenhoudt weerhoudt weerhield ophield stopgezet tegenhield haltes tegenhoud stopzet ophoud voorkomt voorkom voorkwam
beginnen starten het begin gaan de start de aanvang begint begin start begon gaat ga gestart 't begin ging startte
begon gestart ging het begin opgestart gang begonnen beginnen startte begint gingen starten gaan start gaat 't begin opgestarte
studies onderzoeken onderzoek naar bestudeert studie onderzoeken naar bestudeerd onderzocht onderzoekt bestuderen studie's bestudeerde studiën onderzoek

SU

dergelijke deze zo'n zulke zo bijvoorbeeld zulk zulks dezen dezer
steun ondersteuning ondersteunen te steunen bijstand steunverlening support onderschrijven onderhouden instemmen voorstander
zeker weet natuurlijk vast wel ervoor overtuigd zorgen er ongetwijfeld
duurzame houdbare betaalbare duurzaamheid duurzamere duurzaam houdbaar duurzamer duurzaamste betaalbaar
stoffen substanties bestanddelen stof substantie
succes het welslagen geslaagd successen slagen slaagt success succesje
duurzame ontwikkeling sustainable development duurzame ontwikkelingen
de stof het bestanddeel de inhoud substantie inhoudelijk de essentie substance hoofdzaak inhoudelijke de stoffen substanties

SV

svensson
sverige
sveriges
sveriges riksbank
svetlana svetlana's
svend

SW

zweden zweedse sweden zweeds zwedens zweden's
zweer vloeken echt meen het zweren zweert gezworen vloekt vloek meen 't
lieverd liefje schatje lieveling schattebout een schat sweetheart zoetje schat 'n schat
lieverd liefje schatje sweetie zoetje liefie lieffie moppie schat
zwelling gezwollen opgezwollen poffen zwellingen zwellen zwelt zwellende
zweedse zweden het zweeds swedish zweeds
zwemmen zwom een zwempartij een zwemtocht zwommen swim ga overzwemmen zwemt gezwommen zwemmend een zwemtochtje

SX


SY

het systeem het stelsel de regeling system het bestel 't systeem de regelingen 't stelsel systemen
systemen stelsels systems regelingen systeem -systemen stelsel -stelsels regeling
symptomen verschijnselen klachten symptonen symptoom
symbool symboliseert het logo de symbol symbolisch symbolen symboliseerde
syndroom syndrome” syndrome syndromen -syndroom
synergieën de synergie synergiewerking synergieën stand te brengen de wisselwerking
systemische systematische systeemrelevante systemic systeemrisico systeemgebonden een systeemcrisis systemisch systematisch systeemrisico's