SALIVA IN DUTCH

Translation of Saliva in Dutch

S Synonyms

Results: 407, Time: 0.044

Examples of using Saliva in a sentence and their translations

Blood, saliva, hair, skin, everything.
Bloed, speeksel, haar, huid, alles.
There isn't any saliva on the wound.
Geen speeksel bij de wonden.
And your saliva's delicious.
En je saliva is heerlijk.
Ryan's saliva, Harry's prints.
Ryan's speeksel, harry's vingerafdrukken.

All i know is, he was from saliva city.
Alles wat ik weet is dat hij van saliva city is.
More saliva in mouth than normal.
Meer speeksel in de mond dan normaal.
She's got no saliva.
Ze heeft geen saliva.
I can dissolve it with saliva.
Ik kan het oplossen met saliva.
He had saliva on his penis.
Hij had speeksel op zijn penis.
Fundamentals of saliva for love.
Fundamenten van speeksel voor een liefde.
You need to take a sample of my saliva.
Je moet een monster van mijn speeksel nemen.
We have found a cigarette butt with jaris saliva.
We hebben een peuk gevonden met jari's speeksel.
Fingerprints, hair, saliva.
Vingerafdrukken, haren, speeksel.
They leave behind a lot of bacteria, saliva.
Ze laten veel bacteriën en speeksel achter.
Make more saliva.
Maak meer speeksel.
His saliva.
Zijn speeksel.
The virus is spread through bodily fluids, such as saliva and mucus.
Het virus verspreidt zich, doorheen lichaamsvocht zoals speeksel en slijm.
Looks like saliva.
Het lijkt op speeksel.
Turns out to be a mixture of saliva and mucus.
Blijkt een mix te zijn van speeksel en slijm.
So no more creepy brit who wants my saliva.
Dus geen enge brit meer die mijn speeksel wil.
Nothing like saliva boy.
Niet zoals speeksel jongen.
It's unsealed, so there's no trace of saliva.
Het is niet-gesloten, dus er is geen spoor van speeksel.
She's allergic to your saliva.
Ze is allergisch voor je speeksel.
Blood, tissue... urine, saliva.
Bloed, weefsel... urine, speeksel.
Saliva's antiseptic!
Saliva's ontsmettingsmiddel!
It's thicker than blood, sticky-- maybe saliva?
Het is dikker dan bloed, plakkerig, misschien speeksel?
You turn me on, saliva, milk and stuff.
Je maakt me botergeil, slijm, melk en dat soort dingen.
The saliva doesn't belong to cameron, it belongs to his half-brother.
Het speeksel in niet van cameron, maar van z'n halfbroer.
The saliva on the stamps tested.
Het speeksel op de zegels teste.

Results: 407, Time: 0.044

SYNONYMS
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More