SEEN THIS IN DUTCH

Translation of Seen This in Dutch

S Synonyms

Results: 397, Time: 0.0548

Examples of using Seen This in a sentence and their translations

No one has seen this."Scout's honor." mr. Ginsberg?
Niemand heeft dit gezien." padvinders eed." meneer ginsberg?
Michael, have you seen this?
Heb je dit gelezen?
Have you seen this, ma'am?
Heb je dit gezien, mevrouw?
We have seen this before.
We hebben het eerder meegemaakt.

If shaw has seen this.
Als shaw dit gezien heeft.
Have you seen this?
Hebt u dit gelezen?
I have seen this before.
Dat heb ik eerder meegemaakt.
Have you seen this?
Heb je dit gelezen?
Have you seen this, colonel?
Hebt u dit gezien, kolonel?
Has anyone seen this except you?
Heeft iemand dit gezien behalve u?
Now, honey, i seen this coming a mile away.
Tja, lieverd, ik zag dit al van verre aankomen.
Hey, have you seen this?
Heb je dit gelezen?
I seen this coming all along.
Ik zag dit wel aankomen.
Have you seen this, Oliver?
Heb je dit gezien, oliver?
I have seen this, shouldn't i have taken a picture?
Toen ik dit zag, had ik deze foto dan niet moeten maken?
I have seen this happen.
Ik heb dit zien gebeuren.
I have seen this often in victims of erotic asphyxia.
Ik zag dit eerder bij slachtoffers van wurgseks.
Talking of the world moving on, i suppose you have seen this.
Over veranderen gesproken, ik neem aan dat je dit zag.
He will have seen this.
Hij zal dit gezien hebben.
Nobody seen this comin.
Niemand zag dit aankomen.
I haven't seen this in a while.
Lang geleden dat ik dit zag.
Have you seen this, in town Talk?
Heeft u dit gezien, in town talk?
I have seen this coming for a while.
Ik zag dit al aankomen. wat zag u aankomen?
Have you seen this happen, Richard?
Heb je dit zien gebeuren, richard?
Have you seen this, mr Clennam?
Hebt u dit gezien, mr clennam?
Have you seen this, Ray?
Heb je dit gezien, ray?

Results: 397, Time: 0.0548

Word by word translation


seen
- gezien waargenomen beschouwd meegemaakt zichtbaar
this
- deze hier zo in dit dezen
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More