SELF-ESTEEM IN DUTCH

Translation of Self-Esteem in Dutch

S Synonyms

Results: 392, Time: 0.054

zelfvertrouwen (96) zelfrespect (49) eigenwaarde (37) zelfbeeld (19) eigendunk (16) de zelfwaardering (4) zelfwaarde (4) zelfachting (3) zelfverzekerdheid (3)

Examples of using Self-Esteem in a sentence and their translations

Low self-esteem can cripple your child's chances of success.
Laag zelfvertrouwen kan uw kind zijn kansen op succes verkreupelen.
Mary was bursting with self-esteem and her confidence was almost unbearable.
Mary barstte van zelfrespect... en haar zelfvertrouwen was bijna ondragelijk.
Self-esteem life force." It's our new program.
Zelfvertrouwen levenskracht. het is ons nieuwe programma.
And loss of self-esteem, lack of sex drive.
En het verlies van eigenwaarde, gebrek aan libido.

Michael's self-esteem is tied into Nikita's perception of him.
Michael's zelfvertrouwen is vast verbonden met nikita's gevoel voor hem.
Boy. my self-esteem can't take this.
Mijn zelfrespect kan dit niet aan.
Her self-esteem is at a low ebb.
Haar zelfvertrouwen is op een laagtepunt.
Drunk women with low self-esteem who can't find their cars.
Dronken vrouwen met weinig zelfrespect die hun auto niet kunnen vinden.
Low self-esteem resulting in few permanent relationships. defensive.
Laag zelfbeeld leidt tot weinig permanente relaties defensief.
No self-esteem, deduct a point.
Geen eigenwaarde, punt eraf.
Right. promotes low self-esteem, is bad for a woman's image.
Bevordert een laag zelfbeeld, is slecht voor het imago van een vrouw.
No more multiple choice questions about self-esteem.
Geen vragen meer over zelfrespect.
Without self-esteem it won't work.
Zonder eigenwaarde gaat je dat niet lukken.
Remember your self-esteem. your self-respect. and your self-worth.
Denk aan je eigendunk, zelfrespect en eigenwaarde.
My self-esteem just flatlined.
Mijn zelfvertrouwen is net overleden.
Dumb, obedient, with low self-esteem.
Dom, gehoorzaam, met weinig zelfvertrouwen.
It's all about self-esteem, surely?
Het gaat toch om zelfrespect?
Ah, this is the self-esteem mirror.
Dit is de zelfwaardering spiegel.
Do you know how much his self-esteem is tied to that stupid record?
Weet je hoeveel van zijn eigenwaarde is verbonden met dat stomme record?
My self-esteem wasn't as high back then.
Toen was mijn zelfbeeld niet zo goed.
Honey, lately your low self-esteem is just good common sense.
Lieverd, je lage eigendunk is tegenwoordig gezond verstand.
The only women who would want sean are screwed-up party girls with no self-esteem.
De enige vrouwen die sean willen... zijn gestoorde feestmeisjes zonder zelfrespect.
I'm giving them jobs and self-esteem.
Dat is belachelijk, ik geef hen werk en zelfwaarde.
She's getting more involved in school activities now that her self-esteem is up.
Ze doet mee aan schoolactiviteiten nu haar zelfbeeld is verbeterd.
Undermine his self-esteem.
Ondermijn zijn zelfvertrouwen.
It sounds to me like self-esteem issues, sweetie.
Het klinkt voor mij als een probleem met eigenwaarde, lieverd.
Eden's self-esteem is her most extraordinary quality.
Edens eigendunk is haar grootste kwaliteit.
This is not a moment to re-evaluate your self-esteem.
Dit is niet het moment om je zelfachting te her-evalueren.
It's self-esteem.
Het is zelfrespect.
You have low self-esteem?
Je hebt een laag zelfbeeld?- nee.

Results: 392, Time: 0.054

SEE ALSO

See also


SYNONYMS
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More