SNIPERS IN DUTCH

Translation of Snipers in Dutch

S Synonyms

Results: 393, Time: 0.0468

Examples of using Snipers in a sentence and their translations

And snipers are trained to be invisible.
En sluipschutters hebben geleerd onzichtbaar te zijn.
Your snipers didn't mention you had company.
Jouw scherpschutters meldden niet dat je gezelschap hebt.
You snipers are a very difficult breed.
Jullie sluipschutters zijn een zeer moeilijk ras.
Snipers dismissed!
Scherpschutters inrukken!

Snipers have checked the north quadrant.
Sluipschutters hebben het noordelijke gebied gecontroleerd.
No snipers visible.
Geen snipers zichtbaar.
I want snipers in these windows here and on those rooftops there.
Ik wil snipers bij deze ramen en op deze daken.
Your snipers have a three-klick range, right?
Uw schutters hebben een bereik van drie kilometer.
Snipers on the rooftops.
Scherpschutters op de daken.
Multiple snipers on the rooftop!
Meerdere sluipschutters op het dak.
How many snipers are there?
Hoeveel snipers zijn er?
Last week, snipers fired on a bus trying to leave sarajevo.
Verleden week, schoten sluipschutters op een bus die sarajevo wilde verlaten.
I have got snipers with night-vision on the roofs.
Ik heb schutters met nachtkijkers op de daken.
Snipers doubted.
Elke sniper twijfelde.
Put your snipers in place and hold them there.
Stel je scherpschutters in positie en houd hen daar.
Snipers in the grove south, confirming coordinates.
Sniper team in zuiden, bevestiging coördinaten.
I want snipers here, here, and here.
Ik wil scherpschutters, hier, hier en hier.
They are sure to have snipers on the hill.
Er zullen zeker schutters zijn op de top.
Got snipers in position?
Heb je snipers in positie?
We will have snipers cover the exterior.
We hebben sluipschutters die de buitenkant dekken.
Seems your snipers got carried away.
Jouw snipers lieten zich klaarblijkelijk een beetje gaan.
Team snipers, 500 meters to the right.
Sniper team, 500 meter op 2 uur.
I have got snipers in place.
Ik heb scherpschutters ter plaatse.
If our snipers see archers on the move, they will open fire.
Als onze schutters boogschutters zien bewegen, schieten ze.
Snipers on the rooftops.
Sluipschutters op de daken.
Snipers, you have the green light.
Snipers, jullie krijgen het groene licht.
Get snipers in position.
Zet scherpschutters in positie.
Two snipers, two victims.
Twee schutters, twee slachtoffers.
There are snipers everywhere, ready to shoot at anything.
Overal zijn sluipschutters, klaar om te schieten op alles.
Snipers have been given the order to kill him.
Snipers hebben het bevel om hem te vermoorden.

Results: 393, Time: 0.0468

SEE ALSO

See also


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More