SO COLD IN DUTCH

Translation of So Cold in Dutch

S Synonyms

Results: 397, Time: 0.085

zo koud (322) zo koel (12) zo kil (15) zó koud (5) erg koud (5) zo koeltjes (4) zo afstandelijk (3)

Examples of using So Cold in a sentence and their translations

It's so cold out.
Het is zo koud buiten.
It was so cold and emotionless.
Het was zo koel en emotieloos.
It's so cold in here and the waiters won't come.
Het is zo koud hier en de obers willen niet komen.
As if i could be so cold.
Alsof ik zo koel zou kunnen zijn.

It's so cold outside.
Het is zo koud buiten.
It seems so cold.
Het is zo kil hier.
It's so cold, granny.
Het is zo koud, oma.
You have become so cold.
Jij bent zo koel geworden.
Really cold.- oh, that is so cold.
Dat is zó koud!
Why so cold, ma'am?
Waarom zo kil?
It's so cold in there.
Het is erg koud daarbinnen.
You're so cold, so sad and cold.
Je bent zo kil, zo droef en kil.
It's so cold, and you have to travel thousands of kilometers.
Het is zo koud, en u moet duizenden kilometers reizen.
Sometimes you seem so cold it's like i don't even know you.
Soms lijk je zo koel dat het lijkt of ik je niet eens ken.
You know, the human phrase daughter-in-law is so cold, so distant.
Weet je, de menselijke uitdrukking schoondochter is zó koud, zó afstandelijk.
Zane, uh... he's just... he's being so cold.
Zane, ehm hij is gewoon ...hij is zó koud.
Oh, that's so cold and impersonal.
Dat is zo kil en onpersoonlijk.
It's so cold in here.
Het is hier erg koud.
It's oh so cold on the other side.
Het is oh zo koud aan de andere kant.
How can you be so cold about this?
Hoe kun je hier zo koel over doen?
That sounds so cold.
Dat klinkt zo afstandelijk.
Oh. It's so cold.
Oh, het is zó koud.
By the looks of you, that water's so cold!
Zo te zien is het water erg koud.
My dad... was always so cold.
Mijn vader... was altijd zo afstandelijk.
Things have been so cold between us since we fought.
Dingen zijn zo koeltjes tussen ons sinds onze ruzie.
I don't understand how you can be so cold.
Ik snap niet hoe jij zo koel kan zijn.
So cold for the children.
Zo koud voor de kinderen.
And hospitals are so cold, you know, so full of infections.
En ziekenhuizen zijn zo kil, en zitten vol met infecties.
Oh, it's so cold in here. yes.
Het is hier erg koud binnen.
Is it because she's so cold in bed?
Is 't omdat ze zo koeltjes is in bed?

Results: 397, Time: 0.085

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More