SOCIAL SECURITY SCHEMES IN DUTCH

Translation of Social Security Schemes in Dutch

S Synonyms

Results: 403, Time: 0.0415

de sociale zekerheidsregelingen (124) de socialezekerheidsstelsels (60) regelingen sociale zekerheid (58) de stelsels sociale zekerheid (22) de sociale zekerheidsstelsels (13) de sociale verzekeringen (4)

Examples of using Social Security Schemes in a sentence and their translations

On the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons.
De sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen.
Coordination of social security schemes- EU and switzerland.
Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels- EU en zwitserland.
Coordination of social security schemes- EU/Switzerland.
Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels- EU en zwitserland.
Coordination of social security schemes can only be done at community level.
De coördinatie van de socialezekerheidsstelsels is alleen mogelijk op communautair niveau.

Coordination of social security schemes • Vassiliki KOLOTOUROU tel. 29-55090, fax 29-55066.
Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels• vassiliki KOLOTOUROUtel.29-55090, fax29-55066.
On the coordination of social security schemes.
Betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.
This is the well-known regulation on the coordination of social security schemes.
Het gaat hierbij om de bekende verordening over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.
Social security schemes.
Sociale zekerheid voor.
Social security schemes for persons moving within the community, p. 25.
Sociale zekerheidsregelingen voor werknemers en zelfstandigen die zich binnen de gemeenschap verplaatsen, blz. 28.
Social security schemes for persons moving within the community.
Sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen die zich binnen de gemeenschap verplaatsen.
Social security schemes for persons moving within the community.
Sociale zekerheidsregelingen voor werknemers en zelfstandigen die zich binnen de gemeenschap verplaatsen.
Social security schemes, p. 27- 4.
Sociale zekerheidsregelingen, blz. 29- 4.
Social security schemes.
Sociale zekerheidsregelingen.
Social security schemes for migrant workers within the community.
Sociale zekerheidsregelingen voor migrerende werknemers die zich binnen de gemeenschap verplaatsen.
Equal treatment for men and women in social security schemes.
Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de regelingen inzake sociale zekerheid.
Member states remain responsible for organising and financing their own social security schemes.
De lidstaten blijven verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van hun eigen socialezekerheidsstelsels.
Member states remain responsible for the organisation and financing of their own social security schemes.
De lidstaten blijven verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van hun eigen socialezekerheidsstelsels.
Member states remain solely responsible for organising and financing their national social security schemes.
De lidstaten blijven volledig verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van hun nationale socialezekerheidsstelsels.
Commission sends council proposal on application of social security schemes to unemployed persons and their families moving within the community.
De commissie dient bij de raad een voorstel in met betrekking tot de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werkloos geworden werknemers en hun gezinnen die zich binnen de gemeenschap verplaatsen.
The proposal facilitates the coordination of social security schemes in the member states and modernises and simplifies existing procedures.
Het voorstel vergemakkelijkt de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in de lidstaten en moderniseert en vereenvoudigt bestaande procedures.

Results: 403, Time: 0.0415

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Social security schemes" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More