SOME CASH IN DUTCH

Translation of Some Cash in Dutch

S Synonyms

Results: 412, Time: 0.0428

wat geld (259) wat cash (9) wat contanten (6) poen (3)

Examples of using Some Cash in a sentence and their translations

There's also some cash and your flight details.
Er is ook wat geld en uw vluchtdetails.
I gave them some cash on the advice of a friend.
Ik gaf ze wat geld op advies van een vriend.
I'm having some cash flow issues, you know.
Ik heb wat cash flow problemen, weet je.
He scores some cash off of the teller.
Hij krijgt wat contanten van de caissière.

Bring some cash, okay?
Breng wat geld mee, goed?
I have some cash... about three or four thousand.
Lk heb wat cash... ongeveer drie of vierduizend...- echt?
I have some cash too, so.
Ik heb wat geld ook, dus.
You know, I'm gonna make some cash and get you out of this place.
Ik ga poen verdienen en dan haal ik je hier weg.
If you're lucky you might get some cash in half a year.
Als je geluk hebt krijg je met 'n half jaar misschien wat cash.
I always have some cash on hand to serve as payment.
Ik heb altijd wat contanten achter de hand voor contante betalingen.
Kamel, can you bring me some cash, please?
Kamel, breng je me wat cash, alsjeblieft?
That will give me some cash for my leave.
Poen voor als ik verlof heb.
Me and my man manny here, we worked some cash up.
Ik en mijn man manny, regelden wat contanten.
Gave the witness some cash, and... the story changed.
Gaf de getuige wat geld, en... het verhaal veranderd.
Save some cash for my little brother.
Wat geld sparen voor mijn kleine broertje.
You want to make this swap, you got to throw in some cash.
Wil je ruilen dan moet er poen bij.
Lend me some cash, man.
Leen me wat geld, man.
Said he wanted to borrow some cash.
Zei dat hij wat geld wilde lenen.
Some cash, jewelry, documents.
Wat geld, sieraden, papieren.
I knew he always kept some cash in that drawer.
Ik wist dat hij altijd wat geld bewaarde in die lade.
Ms. hudson needs some cash while she figures out her next move.
Mevrouw hudson heeft wat geld nodig terwijl ze haar volgende zet bedenkt.
Now i gotta go liberate some cash from your brother.
Nu moet ik wat geld gaan bevrijden van jouw broer.
I'm gonna need some cash back, too.
Ik ga heb wat geld terug, ook.
Some cash and credit cards.
Wat geld en kredietkaarten.
He's probably just looking for some cash and a place to stay.
Hij is waarschijnlijk alleen op zoek naar wat geld en een verblijfplaats.
Let me give you some cash.
Laat me je wat geld geven.
Mike, give the man some cash.
Mike, geef die man wat geld.
Okay, I'm gonna need some cash.
Goed, ik zal wat geld nodig hebben.
Just let me give you some cash.
Ik zal je wat geld geven.
I have got some cash.
Ik heb wat contanten.

Results: 412, Time: 0.0428

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "some cash"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More