SOME PARTS IN DUTCH

Translation of Some Parts in Dutch

S Synonyms

Results: 401, Time: 0.0484

sommige delen (180) sommige onderdelen (9) sommige gedeelten (7) wat onderdelen (8) gedeeltelijk (2)

Examples of using Some Parts in a sentence and their translations

Some parts of our industry operate at global level and others at local level.
Sommige delen van onze industrie opereren op mondiaal niveau en andere op lokaal niveau.
In some parts of madagascar, the erosion is spectacular.
In sommige delen van madagaskar, is de erosie spectaculair.
In some parts of the economy the SME sector is ofparticular importance.
In sommige onderdelen van de economie is het MKB van bijzondere betekenis.
And in some parts of the jewish community.
En in sommige delen van de joodse gemeenschap.

A separate vote means that some parts of the text may be removed.
Een stemming in onderdelen betekent dat sommige gedeelten van de tekst worden geschrapt.
I gotta get some parts and then come back.
Ik ga wat onderdelen halen en kom dan terug.
Some parts of the fish are more nourishing than others.
Sommige delen van de vis zijn voedzamer dan andere.
Some parts of the job are pretty intuitive.
Sommige delen van de baan zijn vrij intuïtief.
A couple hundred bucks for a flatbed rig, some parts.
Een paar honderd dollar voor een dieplader, wat onderdelen.
In some parts of the world.
In sommige delen van de wereld.
In some parts, i am known as the poet.
In sommige delen, sta ik bekend als" de poët.
In some parts of india.
In sommige delen van india.
Some parts of amendment 10 have been accepted by the commission cf. above.
Sommige delen van amendement 10 zijn door de commissie overgenomen zie hierboven.
They do a lot of strange things in some parts of canada.
Er gebeuren wel meer vreemde dingen in sommige delen van canada.
Americans have a bad reputation in some parts of the world.
Amerikanen hebben een slechte reputatie in sommige delen van de wereld.
But borders do persist in some parts of cyberspace.
Maar grenzen blijven bestaan in sommige delen van cyberspace.
I liked some parts.
Sommige gedeeltes wel.
Some parts or everything?
Sommige delen of alles?
Stole some parts from the school tractor.
Ik heb wat onderdelen gejat van de schooltractor.
I'm going into town for some parts.
Ik ga naar de stad voor wat onderdelen.
Some parts of canada not eligible.
Delen van canada uitgesloten.
Yeah, maybe some parts.
Misschien voor een deel.
To accentuate some parts good enough to hide others.
Om sommige delen te accentueren moet je andere verstoppen.
Okay. some parts are still shady.
Sommige stukken zijn nog wat wazig.
In some parts of the country.
In bepaalde stukken van het land wel.
In some parts of europe the 20th century was hallmarked by such totalitarian regimes.
In bepaalde delen van europa werd de 20e eeuw gekenmerkt door dergelijke totalitaire regimes.
I got some parts for it.
Ik heb er wat onderdelen voor.
Some parts of the runway were cracked, and the departure lounge collapsed.
Delen van de landingsbaan waren afgeschuurd en de vertrekhal was ingestort.
This vaccine contains some parts of the H5N1 virus.
Dit vaccin bevat enkele delen van het h5n1-virus.
Maybe some parts of the world don't, but we have enough.
Misschien in sommige delen van de wereld niet, maar wij hebben genoeg.

Results: 401, Time: 0.0484

Word by word translation


some
- sommige enkele een aantal een paar bepaalde
parts
- delen onderdelen gedeelten stukken rollen

"Some parts" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More