TAKING ME IN DUTCH

Translation of Taking Me in Dutch

S Synonyms

Results: 392, Time: 0.1091

neemt me mee (67) brengt me (35) me meenam (11) met me (9) met mij (9) ik ga met (5) om me (4) me heen (4) trakteert me (3) me meenamen (3) me ontvoerde (2)

Examples of using Taking Me in a sentence and their translations

Oh, no,daddy's taking me to dinner at the marina club.
Nee, pap neemt me mee uit eten naar de marina club.
The monsignor... taking me to rome.
De monseigneur neemt me mee naar rome.
My nephew's taking me to philly.
M'n neef brengt me naar philly.
My mom's taking me to the country club.
M'n mama brengt me naar de golfclub.

Fred's taking me to the theater.
Fred neemt me mee naar het theater.
I was worried you were taking me to a topless bar.
Ik was ongerust dat u me meenam naar een topless bar.
Hey, he's taking me fishing.
Hij gaat met me vissen.
Owen's taking me to that new restaurant on third.
Owen neemt me mee naar dat nieuwe restaurant aan third.
Thank you for taking me to the art gallery last night.
Bedankt dat je me meenam naar de galerie.
Which one of you guys taking me home?
Wie van jullie brengt me thuis?
Mr. yabo is taking me to niagara falls for our honeymoon.
Mr yabo gaat met me naar de niagra falls voor onze huwelijksreis.
Yeah. Brian's taking me to disney on ice.
Ja, brian neemt me mee naar disney on ice.
Gretchen's taking me to ortho so they can put it back in.
Gretchen brengt me naar ortho, zodat ze die terug kunnen zetten.
Thank you for taking me to lunch, oscar.
Bedankt dat je met mij gaat lunchen, oscar.
Thank you for taking me.
Bedankt dat je me meenam.
Daddy's taking me to florida.
Ik ga met papa naar florida.
Tommy's taking me on his next film.
Tommy neemt me mee voor zijn volgende film.
Guo-lun is taking me to the beach.
Guo-lun gaat met mij naar het strand.
But you're taking me there right now.
Maar je brengt me er nu meteen heen.
I got you taking me on allie Boy's boat.
Ik heb je, dat jij me meenam naar allie boy's boot.
Then start taking me seriously.
Dan beginnen met me serieus.
You're taking me to california.
Jij gaat met mij naar californië.
Whitney's taking me to the city.
Ik ga met whitney naar de stad.
Someone told lars you were taking me from the compound.
Iemand heeft lars verteld dat je me meenam.
Helen's taking me to paris.
Helen neemt me mee naar parijs.
Where you taking me for lunch?
Waar wil je met me lunchen?
How? by taking me away from my kid?
Om me van mijn kind weg te houden?
The limo's taking me back.
De limo brengt me straks terug.
Thank you for taking me out.
Bedankt dat je me meenam.
So this is you taking me to school?
Dit bedoel je met mij een lesje leren?

Results: 392, Time: 0.1091

See also


who's taking me
wie brengt me
about taking me
om mij van plan om me mee te nemen
finally taking me
neemt me eindelijk
you're not taking me
je brengt me niet
thanks for taking me
bedankt om me bedankt dat je me hebt meegenomen bedankt dat jullie mij bedankt dat je me mee
my dad's taking me
mijn vader neemt me mee mijn vader brengt me mijn pa neemt me pa neemt me mee
you guys taking me
brengen jullie me jullie mij nemen jullie nemen me brengen jullie mij jullie brengt me
are taking me home
brengt me naar huis
for taking me home
voor 't thuisbrengen me hebt thuis gebracht me naar huis
taking me to paris
neemt me mee naar parijs neemt mij mee naar parijs me meeneemt naar parijs
are taking me away
halen me bij houdt me af gaan me weghalen halen me hier weg
for taking me back
u me teruggenomen heeft me terugbrengt me terug hebt genomen me terug nam
are taking me back
brengen me terug neemt me mee terug me mee terugneemt nemen me terug
now you're taking me
nu breng jij mij nu neem je me nu breng je me
you're taking me back
jullie brengen me terug je neemt me mee terug je me mee terugneemt
my mom's taking me
m'n mama brengt me mijn moeder trakteert me mijn moeder breng me

Word by word translation


taking
- nemen het innemen breng inname gebruikten
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More