THAT IS BECAUSE IN DUTCH

Translation of That Is Because in Dutch

S Synonyms

Results: 576, Time: 0.0443

dat is omdat (263) dat komt omdat (121) geschiedt omdat (6) dat was omdat (9) dat gebeurt want (3) worden dewijl (3) dat kwam omdat (3)

Examples of using That Is Because in a sentence and their translations

That is because you're robbing my brother sanjay.
Dat is omdat je mijn broer sanjay berooft.
That is because i am clean.
Dat is omdat ik clean ben.
That is because you use side-saddle.
Dat komt omdat u een opzij-zadel gebruikt.
That is because they belong to different parents.
Dat komt omdat ze van verschillende ouders zijn.

That is because they are a people who do not know.
Dat is omdat zij een volk zijn dat niet weet.
That is because they disobeyed and were ever transgressing.
Dat was omdat zij opstandig en vijandig waren.
That is because you are gadze, liebling.
Dat komt omdat je een gadze bent.
That is because i have never seen.
Dat is omdat ik zie nooit gezien.
That is because they rebelled and used to transgress.
Dat was omdat zij opstandig en vijandig waren.
Look, that is because you didn't include it as an attachment.
Dat kwam omdat je niet de bijlage meezond.
That is because you ran unopposed.
Dat kwam omdat je geen tegenstander had.
That is because you always tell him.
Dat komt omdat jij het hem altijd verteld.
That is because they are a folk who know not.
Dat is omdat zij een volk zijn dat niet weet.
That is because they opposed allah and his messenger muhammad SAW.
Dat is omdat zij god en zijn gezant tegenwerken.
That is because i studied incredibly hard the last time.
Dat komt omdat ik verschrikkelijk hard geleerd heb de laatste keer.
That is because prison is awful.
Dat is omdat gevangenissen afschuwelijk zijn.
That is because she is a woman.
Dat komt omdat ze een vrouw is.
That is because you make me brave.
Dat is omdat je me moedig maakt.
That is because she is 49.
Dat komt omdat ze 49 is.
That is because it's a cover.
Dat is omdat het een dekmantel is.
That is because you're a coward.
Dat komt omdat je een lafaard bent.
Yes paul, that is because it is a margarita.
Ja paul, dat is omdat het een margarita is.
That is because you give up too easily, sven.
Dat komt omdat je te snel opgeeft, sven.
That is because they opposed allah and his messenger.
Dat is omdat zij allah en zijn boodschapper tegenwerkten.
And that is because milk has one key advantage.
En dat komt omdat melk één belangrijk voordeel heeft.
That is because they are a people who have no understanding.
Dat komt omdat zij mensen zijn die geen verstand hebben.
That is because you are still thinking in your own language.
Dat is omdat u nog steeds denkt in uw eigen taal.
That is because they are people who do not reason.
Dat komt omdat zij mensen zijn die geen verstand hebben.
That is because they opposed allah and his messenger muhammad SAW.
Dat is omdat zij allah en zijn boodschapper tegenwerkten.
That is because we have family farms and not industrial production methods.
Dat komt omdat we familiebedrijven hebben en geen industriële productiemethode.

Results: 576, Time: 0.0443

Word by word translation


that
- daar zo
is
- is wordt
because
- omdat want namelijk omwille immers

S Synonyms of "that is because"


"That is because" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More