THAT WE MUST IN DUTCH

Translation of That We Must in Dutch

S Synonyms

Results: 392, Time: 0.0842

dat we moeten (133) dat moet worden (3)

Examples of using That We Must in a sentence and their translations

I think... that we must draw.
Ik denk... dat we moeten tekenen.
What does is that we must do what it takes to save the kingdom.
Wel dat we moeten doen wat er nodig is om het koninkrijk te redden.
I regret that we must close.
Het spijt me dat we moeten sluiten.
That we must fight.
Dat we moeten vechten.

It is something that we must change.
Dit is iets dat we moeten veranderen.
That is something that we must confront.
Dat is iets dat we moeten aanpakken.
So that you could understand that we must bow to our fates.
Zodat je kon begrijpen dat we moeten buigen voor ons lot.
This means that we must stop dumping exports on these markets.
Dat betekent dat we moeten ophouden onze export op die markten te dumpen.
There are a number of things that we must do.
Er is een aantal dingen dat we moeten doen.
They are part of a device that we must build.
Ze maken deel uit van een apparaat dat we moeten bouwen.
That we must immortalize. a photo, please.
Dat moeten we vereeuwigen. 'n foto, alsjeblieft.
That we must.
Dat moeten we.
And one that we must play.
En een die we moeten spelen.
That we must at all costs avoid.
Dat moeten wij koste wat het kost voorkomen.
It is not the wind that we must catch, captain.
Het is niet de wind die we moeten vangen, kapitein. een heks.
Fukushima has shown that we must imagine the unimaginable.
Fukushima heeft aangetoond dat we rekening moeten houden met het onvoorstelbare.
Structural policy: the slogan is that we must do what we have promised.
Structuurpolitiek. het motto is dat wij moeten doen wat we beloofd hebben.
We should realise that we must explain what our intentions are.
Wij moeten beseffen dat wij moeten uitleggen wat onze bedoelingen zijn.
This means that we must proceed on the basis of the precautionary principle.
Dat betekent dat wij ons moeten baseren op het voorzorgsbeginsel.
I think that we must restore this confidence as a matter of urgency.
Volgens mij moeten wij dat vertrouwen dringend herstellen.
This is a mistake that we must rectify, and now is the time to do so.
Die fout moeten we rechtzetten, en wel meteen.
That we must drive out.
En die moeten we uitdrijven. ja!
This is the loop that we must close.
Die cyclus moeten we sluiten.
That we must find... and kill.
Die we moeten vinden..en doden.
And this horrible thing that we must do... it's life.
En dit verschrikkelijk iets wat we moeten doen... het is een leven.
These are the rules that we must bring to bear.
Die regels dienen wij te stimuleren.
Mess that we must eradicate.
Rotzooi die we moeten uitroeien.
The first is that we must try to protect whales from extinction.
De eerste reden is dat wij moeten proberen om deze walvissen voor uitsterven te behoeden.
I believe that we must concentrate on the essentials.
Ik denk dat wij ons moeten concentreren op de essentie.
I think that we must try to develop more economic activity.
Ik denk dat wij moeten proberen meer economische activiteit te ontwikkelen.

Results: 392, Time: 0.0842

See also


that we must ensure
dat we moeten zorgen
that we must not
dat we niet moeten
that we must also
dat we ook moeten
that we must try
dat we moeten proberen
that we must consider
dat wij moeten overwegen dat we moeten overwegen dat we oog moeten hebben dat wij moeten denken dat we rekening moeten
that we must strive
dat wij moeten streven naar dat wij ons moeten inzetten dat wij ernaar moeten streven dat we moeten streven
that we must avoid
dat wij moeten vermijden
that we must now
dat we nu moeten dat wij nu moeten dat wij vandaag moeten
means that we must
betekent dat we moeten

Word by word translation


we
must
- moet mag dient vast moeten
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More