THE ADDRESS OF IN DUTCH

Translation of The Address Of in Dutch

S Synonyms

Results: 397, Time: 0.0655

het adres van (318) de zetel van (7) t adres van (7)

Examples of using The Address Of in a sentence and their translations

The address of the registered office.
Het adres van de statutaire zetel;
The address of the producer group or organisation;
Het adres van de groepering of de organisatie van wijnbouwers;
Ventana was the address of the'93 massacre.
Ventana was 't adres van de slachting in'93.
Then give me the address of dr wolf.
Geef me dan het adres van dr. wolf.

Ask for the address of carlotta adams. tout de suite!
Vraag 't adres van mademoiselle adams.
The name and the address of the holder as recorded in the register.
De naam en het adres van de houder, zoals ingeschreven in het register.
This is the address of the hotel. in hoboken.
Dit is 't adres van 't hotel in hoboken.
Wharton street was the address of the london clubhouse.
Wharton straat was het adres van het clubhuis in londen.
I found the address of her uncle in sweden.
Ik had 't adres van haar oom in zweden.
The address of the theater... 234 beacon street.
Het adres van het theater... 234 beacon street.
I would like the address of 123-581-1321.
Ik wil 't adres van 123-581-1321.
Give me the address of that place, would you?
Mag ik 't adres van die zaak?
The name or business name and the address of the manufacturer or operator;
De naam of de firmanaam en het adres van de bereider of de fabrikant.
The address of his company is on all the dvds.
Het adres van zijn bedrijf staat op alle dvd's.
The address of its establishment;
Het adres van haar vestiging;
The address of the premises from which the material was consigned;
Het adres van het bedrijf vanwaar het materiaal is verzonden;
The address of the recipient when the latter is a legal person;
Het adres van de ontvanger, wanneer deze een rechtspersoon is;
The address of the website referred to in article 8 5.
Het adres van de in artikel 8, lid 5, genoemde website.
Jane, here's the address of the restaurant for your date tonight.
Jane, hier is het adres van het restaurant voor je date vanavond.
Send the address of the current page by email.
Het adres van de huidige pagina verzenden via e-mail.
It was the address of a cheap hotel.
Het was het adres van een goedkoop hotel.
Tara, do you have the address of the varnay house?
Tara, heb je het adres van de familie varnay?
This is the address of our home in the country.
Dit is het adres van ons huis op het platteland.
The name of the SPE and the address of its registered office;
De naam van de SPE en het adres van haar statutaire zetel;
Well, do you remember the address of your childhood home?
Herinner je je het adres van het huis waar je opgroeide?
Do you know the address of Mizunuma-san?
Weet je het adres van mizunuma-san?
The address of the EFTA surveillance Authority's competition directorate is.
Adres van het directoraat concurrentie van de toezichthoudende autoriteit van de EVA.
Have you got the address of this sister?
Heb je het adres van die zus?

Results: 397, Time: 0.0655

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "the address of"


"The address of" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More