THE COUNCIL REGULATION IN DUTCH

Translation of The Council Regulation in Dutch

Results: 392, Time: 0.0406

de verordening de raad (221) de raadsverordening (16) de verordening (12) het reglement de raad (3)

Examples of using The Council Regulation in a sentence and their translations

That is why tomorrow, parliament will be amending the council regulation.
Daarom zal het parlement morgen de raadsverordening wijzigen.
The council regulation establishing the european union solidarity fund.
De verordening tot oprichting van het solidariteitsfonds van de europese unie.
These provisions are now included in the council regulation.
Deze bepalingen zijn nu opgenomen in de raadsverordening.
The global objectives are stated in the council regulation.
De algemene doelstellingen zijn vermeld in de raadsverordening.

The council regulation provides for the possibility of a written consultation procedure.
In de verordening van de raad is de mogelijkheid van een schriftelijke raadplegingsprocedure voorzien.
The council regulation was adopted on 19 december 19886.
De verordening van de raad werd vastgesteld op 19 december 1988 6.
Council regulation for amending the council regulation(EC) no 521/2008.
Verordening van de raad tot wijziging van verordening( EG) nr. 521/2008 van de raad.
Full implementation of the council regulation on job vacancy statistics.
Volledige uitvoering van de verordening van de raad over vacaturestatistieken.
They will be made public when the council regulation is adopted.
Deze zullen worden bekendgemaakt wanneer de verordening van de raad wordt aangenomen.
The council regulation is clear on this.
De verordening van de raad is heel duidelijk op dit punt.
Proposed instrument: amendment to the council regulation.
Voorgesteld instrument: wijziging van de verordening van de raad.
Commission regulation amending the annex to the council regulation.
Bijv.: «verordening van de commissie tot wijziging van verordening van de raad».
The general objectives of cross compliance are defined in the council regulation.
Dealgemene doelstellingen van cross compliance zijn vastgesteld in de verordening van de raad.
The first part of the GAEC framework is defined in article 5(1) of the council regulation which refers to annex IV of the regulation.
Het eerste deel van het glmc-kader wordt gevormd door artikel 5, lid 1, van de raadsverordening, dat verwijst naar bijlage IV ervan.
The acceptance by parliament of the legal base- the council regulation- was a de facto precondition for its adoption.
De acceptatie door het europees parlement van de juridische basis- de verordening- was een feitelijke randvoorwaarde voor het aannemen van het voorstel.
The list of these basic standards was made through theadoptionof annex III and IV of the council regulation.
Delijst van deze basisnormen kwamtot stand met de goedkeuring van de bijlageIII en IV van de raadsverordening.
Financial impact on spain and Por­tugal of the council regulation lay­ing down the arrangements for a programme to dispose of butter stocks.
Financiële gevolgen voor spanje en voor portugal van de verordening houdende vaststelling van de modaliteiten voor een programma inzake de bolervoorraad.
The council regulation on cooperation between the courts of the member states in the taking of evidence in civil or commercial matters8.
De verordening betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken8.

Results: 392, Time: 0.0406

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"The council regulation" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More